VMRO-DPMNE: Kontroll mobil 24 orësh nga FSSHM-ja

BDI: Në vitin 2020 të rriten investimet për hulumtim dhe zhvillim

BDI: Përmirësim i infrastrukturës në të gjitha shkollat shqipe

VMRO-DPMNE: Harta e shërbimeve shëndetësore dhe mbulimi i rajoneve

Sipas modelit francez, institucionet shëndetësore shpërndahen sipas hartës mjekësore, dhe për çdo rajon do të përgatisim plan strategjik rajonal për mbrojtje shëndetësore. Në fakt, në këtë mënyrë do të mundësohet rritja e rolit të rajoneve, ndërsa komunat në mënyrë aktive do të kyçen në sistem dhe do të mund t’i caktojnë problemet. Rajonet do të përgatisin politikë nacionale për rregullimin e numrit të mjekëve sipas specialitetit të tyre. Me këtë do të mundësojmë plotësim të nevojave të banorëve sipas rajoneve. …

VMRO-DPMNE: Përgatitje për ndërtimin e Qendrës së re klinike në Bardovc

BDI: Reforma në banka

BDI: Pakt për arsim

Do të realizojë një model të arsimimit me shanse të barabarta për të gjitha grupet etnike, sociale dhe gjinore. Për ta arritur këtë, ne do të iniciojmë një pakt për arsim që do t’i përfshijë politikanët, shoqërinë civile dhe profesionistët me efekte që do të avancojnë legjislacionin përkatës.…