Kategori...

Premtime

Tetova ende nuk ka transport publik

Premtim: Transport publik në Komunën e Tetovës. Transporti publik në Tetovë do të organizohet me sistemin modern të integruar dhe transport urban. Linjat e rregullta brenda qytetit në bashkësitë urbane, të cilat do të shfrytëzojnë…

Ndërtohret urë e re në Vatashë

Do të ndërtohet ura e re në fund të Vatashës, me çka do të rritet siguria në komunikacion, sepse deri më tani në urën ekzistuese ndodhën disa aksidente.       ARSYETIM: Premtimi i kryetarit të Kavadarit, Mitko Jançev për ndërtimin e…

Norma e papunësisë është nën 20 përqind

PREMTIM: Në vitin 2020 normë e papunësisë do të jetë më të ulët se 20 përqind  ARSYETIM: LSDM në programin parazgjedhor "Plani për jetë në Maqedoni", në pjesën "Zhvillim i ndërmarrjeve vendore", si një prej qëllimeve kryesore të…