Kontakt

  Име (задолжително):

  е-Пошта (задолжително):

  Порака:

  Përmes këtij formulari mund të dorëzohen të gjitha komentet dhe vërejtjet lidhur me këtë dhe artikuj të tjerë në Vërtetmatësit, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për kontrollimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike.

  Projektin për llogaridhënie publike dhe transparencë “Vërtetmatësi” e realizon Fondacioni “Metamrofozis”. Në kuadër të projektit publikohet edhe portali me emrin e njëjtë. 

  Redaksia

  Koordinator projektesh dhe kryeredaktor: Vladimir Petreski (vladimir [AT] metamorphosis.org.mk)

  Zëvendës-redaktore: Olivera Vojnovska (olivera [AT] metamorphosis.org.mk)

  Redaktor – gazetar: Teofil Bllazhevski (teo [AT] metamorphosis.org.mk)

  Gazetar: Matej Trojacanec (matej [AT] metamorphosis.org.mk)

  Redaktore e edicionit shqip: Elida Zylbeari (elida [AT] metamorphosis.org.mk)

  Bashkëpunëtor të jashtëm/autorë:

  Ana Anastasovka,

  Miroslava Burns

  Sonja Rilkovska

  Vane Trajkov

  Simona Atanasova

  Vesna Kolovska

  Goran Lefkov

  Ueb-administrator: Nino Naumov (nino [AT] metamorphosis.org.mk)

  Rrjetet sociale: Oliver Stojanov (gjuhën maqedonase)

  Përkthyese (gjuhën angleze): Abakus

  Gazetar – përkthyes dhe rrjete sociale (gjuhën shqipe): Drilon Saliu (drilon [AT]metamorphosis.org.mk)

  Praktikantë: Naum Lokoski dhe Matej Pllavevski

  Për atë se si Vërtetmatësi e mbanë integritetin profesional të anëtarëve të ekipit që punojnë në këtë portal, mund të informoheni nëpërmjet dokumentit me titullin Politika e integritetit (versioni origjinal) i miratuar nga Udhëheqësia e Fondacionit “Metamrofozis”, e cila zbatohet edhe në nivel të të gjithë organizatës. Gjithashtu, ekipi i Vërtetmatësit në punën e tyre, udhëhiqet dhe plotësisht e respekton dhe realizon Kodin etik të gazetarëve të Maqedonisë.

  Ekipi i Vërtetmatësit e ndjek dhe e respekton dhe zbaton plotësisht Kodin e Gazetarëve të Maqedonisë.

  Vërtetmatësi është i regjistruar në regjistrin e mediave profesionale online të Këshillit për Etikë në Media (KEMM) dhe Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM).

   

  Vërtetmatësi është një anëtar i Rrjetit Ndërkombëtar të Verifikimit të Fakteve (IFCN) dhe nënshkrues i Kodit të Parimeve të Rrjetit. Nëse besoni se Vërtetmatësi shkel këto parime, mund të paraqisni ankesë pranë IFCN-së nëpërmjet këtij formulari, duke ndjekur politikën e ankesave të rrjetit.

   

  Adresa e botuesit:

  Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis

  Adresa: Rr. „Apostoll Gusllarot“ nr. 40, 1000 Shkup, Maqedoni

  Е-pоsta: info [AT] metamorphosis.org.mk

  Тelefon: +389 2 3109 325