Kategori...

Analiza

Nuk është e njëjtë kush e jep çmimin

Qëndrimi jokritik i individëve, institucioneve dhe organizatave joqeveritare ndaj dhënies së çmimeve të ndryshme që kanë të bëjnë me Federatën Ruse, të cilit i shtohet edhe qasja veçanërisht jo-analitike, madje edhe dezinformuese e mediave…