Kategori...

BDI

U asfaltua rruga në fshatin Balindoll

Projekti: Asfaltimi i rrugës nga qendra e fshatit Balindoll deri tek hekurrudha, (Gostivar)  Afati i realizimit: 2014-2017 Vlera: 1 milion denarë ARSYETIM: Asfaltimi i rrugës kryesore të fshatit Balindoll u premtua në Platformën…

U ndriçua Çarshia e vjetër- Shkup

ARSYETIM: "Ndriçimi i Çarshisë së vjetër- Shkup", një projekt i përbashkët mes Qytetit të Shkupit dhe Komunës së Çairit, që kishte për qëllim sigurinë dhe lëvizjen të lirë të qytetarëve. Projekti parashihej të realizohej deri në vitin…

Nuk u përfundua kanali në Haraçinë

ARSYETIM: Gjatë kohës së fushatës parazgjedhore të zgjedhjeve të vitit 2011, nga ish Ministri i Ambientit, Abdilaqim Ademi nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), u deklarua që janë ndarë mjete nga buxheti i Republikës së…

VMRO-DPMNE: Xeherore për qymyr në Zhivojnë

Gjatë vitit 2012 do t’i përfundojmë edhe hulumtimet për xeherore të re për qymyr në Zhivojnë, e cila është e nevojshme për jetëgjatësinë e KXE Manastir (“REK Bitolla”). Kjo do të jetë xeherorja e parë në Maqedoni, ku qymyri do të nxirret…

VMRO-DPMNE: Barnatore në mjediset rurale

Do të hapen barnatore në 8 lokacione ku popullata duhet të udhëtojë edhe deri në 30 kilometra deri te barnatorja më e afërt. Barnatoret e reja do të hapen në: Staro Nagoriçan, Karbinc, Konçe – Komuna e Radovishit , Bogomillë në komunën e…

BDI: Hapja e dy çerdheve të reja

Këtë vit do të hapen edhe dy çerdhe të reja, njëra në Likovë, dhe tjetra në Saraj, ku do të mund të regjistrohen fëmijët shqiptarë.  Arsyetim: Në publik ose në mediume nuk ka asnjë informatë për hapjen e çfarëdo qofët çerdheje në Saraj…

BDI: Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit

“Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit”  Arsyetim: Është miratuar programi pesëvjeçar i cili përfshin katër fusha strategjike të zhvillimit – zanatet, turizmin e qëndrueshëm, kulturën dhe hotelierinë, si dhe tregtinë. Prioritete…