VMRO-DPMNE: Regjistër i vetëm i ekonomive bujqësore

Bujqit nuk do të kenë nevojë që të nxjerrin fleta të pronësisë ose të posedimit. Me përfundimin e Regjistrit të vetëm të ekonomive bujqësore që do të jetë plotësisht funksional dhe i lidhur me Kadastrën për patundshmëri dhe Regjistrin e kafshëve në Agjencinë për ushqim dhe veterinari, bujqit nuk do të kenë nevojë të nxjerrin dëshmi për pronësinë e tokës që e punojnë. [Afati: dhjetor 2012]

Arsyetimi:

Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë premtim, u drejtuam në mënyrë të drejtpërdrejtë te institucioni kompetent, e ajo është Ministria për bujqësi, pylltari dhe menaxhim me ujërat. Atje na thanë se Regjistri i vetëm i ekonomive bujqësore është plotësisht, por në këtë moment nuk është i lidhur me Agjencinë për kadastër dhe Sistemin për identifkim dhe regjistrim të kafshëve. Sipas kësaj, ky premtim parazgjedhor vlerësohet si pjesërisht i realizuar. [Аzhurnuar më: 21.02.2013]

Linke:

Vlerësuar nga: Dejan Dimitrievski

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.