BDI: Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit

“Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit” [Afati: 2015]

Arsyetim:

Është miratuar programi pesëvjeçar i cili përfshin katër fusha strategjike të zhvillimit – zanatet, turizmin e qëndrueshëm, kulturën dhe hotelierinë, si dhe tregtinë. Prioritete janë kohezioni i Çarshisë me qytetin e Shkupit, përforcimi institucional, burimet e reja të financimit, partneritetet publike-private për veprimtaritë shërbyese, ngritja e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e Çarshisë.

Ligji për Çarshinë e vjetër që është miratuar në vitin 2008, me të cilin rregullohen çështjet kryesore për aspektet praktike të mbrojtjes së kësaj tërësie përkujtimore si konglomerat i kulturave dhe i objekteve profane dhe sakrale të mesjetës dhe si pjesë përbërëse dhe e pazëvendësueshme e Shkupit modern.

Projekti është në fazën e realizimit.

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.