Mimikri gazetareske për anshmëri

Qysh në titullin e këtij lajmi është shkelur neni 13 i Kodit të gazetarëve, ku në mënyrë të prerë thuhet: Gazetari duhet të bëjë dallim mes fakteve dhe mendimeve, mes lajmit dhe komentit. Domethënë, duhet të jetë e qartë se…

Keqpërdorim i lirisë së të shprehurit

Së paku katër nene të Kodi tët gazetarëve janë shkelur në përmbajtjen mediatike që e recensojmë. Më rëndë është shkelur paragrafi i dytë i nenit 8, ku në mënyrë precize thuhet: Në proceset gjyqësore duhet të respektohet parimi i…