Kategori...

Jokonsekuent

VMRO-DPMNE: Kontroll mobil 24 orësh nga FSSHM-ja

Atyre që janë të siguruar në FSSHM, do t’u japim mundësi të paraqesin parregullsi dhe të kërkojnë ndihmë nga FSSHM-ja, në qoftë se në ndonjë institucion shëndetësor që ka të nënshkruar marrëveshje me FSSHM-në, pacientëve nuk u ofrohet…

BDI: Reforma në banka

Reformat në sektorin bankar do të fokusohen në ristrukturim, konsolidim dhe koncentrim të sektorit bankar, gjegjësisht zvogëlimin e numrit të bankave dhe fuzionimin e tyre në banka më të mëdha. Arsyetim: Premtimi është jokonsekuent për…

BDI: Pakt për arsim

Do të realizojë një model të arsimimit me shanse të barabarta për të gjitha grupet etnike, sociale dhe gjinore. Për ta arritur këtë, ne do të iniciojmë një pakt për arsim që do t’i përfshijë politikanët, shoqërinë civile dhe profesionistët…