Kategori...

Konkrete

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i teatrit në Veles

Me ndërtimin e teatrit të ri, Velesi – qyteti i shkollës së parë maqedonase, gjimnazit të parë, muzeut të parë, shkollës së parë muzikore në Maqedoni, do të fitojë ndërtesë bashkëkohore të teatrit dhe vend reprezentativ që do të paraqesë…

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i mbikalimit në Bërvenicë

Ndërtimi i këtij mbikalimi do të paraqesë implementim të plotë të zgjidhjes së komunikacionit që është paraparë me projektin e Autostradës Shkup-Tetovë. Me këtë mbikalim do të përmirësohet komunikimi i qytetarëve të Bërvenicës me Tetоvën.…

VMRO-DPMNE: Siguri informatike

Miratimi i zgjidhjes ligjore për masa dhe standarde të sigurisë informatike, me të cilat do të konstatohen kriteret minimale për mbrojtjen e të dhënave të klasifikuara dhe jo të klasifikuara në sistemet informatike në Republikën e…

VMRO-DPMNE: Qendra dimërore Kozhuf

Në Kozhuf do ta përfundojmë rrugën për qasje deri te qendra e skijimit dhe do të vazhdojmë me ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për zhvillimin e qendrës për skijim Kozhuf. Bartës: Ministria për transport dhe lidhje. Arsyetim:…

VMRO-DPMNE: Formimi i bibliotekës për të verbërit

Me formimin e departamentit të veçantë për personat e verbër në kuadër të BKU “Shën Klimenti i Ohrit”, për herë të parë një qeveri që nga pacarësimi i Republikës së Maqedonisë edhe me anë të projekteve konkrete, në mënyrë eksplicite, e…

VMRO-DPMNE: Kontroll mobil 24 orësh nga FSSHM-ja

Atyre që janë të siguruar në FSSHM, do t’u japim mundësi të paraqesin parregullsi dhe të kërkojnë ndihmë nga FSSHM-ja, në qoftë se në ndonjë institucion shëndetësor që ka të nënshkruar marrëveshje me FSSHM-në, pacientëve nuk u ofrohet…

VMRO-DPMNE: “In Vivo (inseminime)”

Zgjerimi i mundësisë për mbarsje me ndihmë biomjekësor,e për të siguruar mbarsje in vivo ose të asistuar në trupin e nënës, që do të mbulohet nga FSSHM-ja, në institucionet private që bëjnë mbarsje in vitro. Do të mundësojmë inseminim pa…