Kategori...

E realizuar

VMRO-DPMNE: Formimi i bibliotekës për të verbërit

Me formimin e departamentit të veçantë për personat e verbër në kuadër të BKU “Shën Klimenti i Ohrit”, për herë të parë një qeveri që nga pacarësimi i Republikës së Maqedonisë edhe me anë të projekteve konkrete, në mënyrë eksplicite, e…

VMRO-DPMNE: Ndihmë në të holla për invalidët

Qytetarët që kanë dëmtim të shikimit mbi 98 përqind dhe ata që kanë 100% pengesa trupore, do të marrin ndihmë në të holla nga shteti në vlerë prej 7.000 denarësh në muaj. Këtë të drejtë do ta shfrytëzojnë prej 1 korrikut të vitit 2012.…