Kategori...

Premtime:Kultura dhe arti

Kisella Voda me shtëpi të re të kulturës

PROJEKT: RINDËRTIM, SANIM, ADAPTIM DHE ZGJERIM TË SHTËPISË SË KULTURËS NË KOMUNËN E KISELLA VODËS Me realizim të përbashkët të këtij projekti, Ministri e Kulturës dhe Komuna e Kisella Vodës do të rindërtojnë Shtëpinë e Kulturës e cila në…

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i teatrit në Veles

Me ndërtimin e teatrit të ri, Velesi – qyteti i shkollës së parë maqedonase, gjimnazit të parë, muzeut të parë, shkollës së parë muzikore në Maqedoni, do të fitojë ndërtesë bashkëkohore të teatrit dhe vend reprezentativ që do të paraqesë…

VMRO-DPMNE: Formimi i bibliotekës për të verbërit

Me formimin e departamentit të veçantë për personat e verbër në kuadër të BKU “Shën Klimenti i Ohrit”, për herë të parë një qeveri që nga pacarësimi i Republikës së Maqedonisë edhe me anë të projekteve konkrete, në mënyrë eksplicite, e…

VMRO-DPMNE: “Teatri i vjetër”

Me ndërtimin e “Teatrit të vjetër”, Republika e Maqedonisë për herë të parë do të fitojë një hapësirë bashkëkohore teatrore, ku do të kultivohen arti dhe kultura dhe do të realizohen përmbajtje nga veprimtaritë skenike-artistike me…