Kategori...

I realizuar

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

  Projekt: Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në f. Topollçan. Do të ndërtojmë kopsht fëmijësh në f. Topollçan, me çka do të mundësohet një qasje më e madhe e fëmijëve nga mjediset rurale dhe integrimin e tyre të plotë në mjedisin shoqëror,…

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

  Projekt: Asfaltimi i rrugës "Vllae" ( Afati 2017) ARSYETIM: Projekti: "Asfaltimi i rrugës "Vllae" është premtim i realizuar i kryetarit të komunës së Karposhit, Stevçe Jakimovski. Projekti është pjesë e programit të tij…

Radishani bëhet me kopsht për fëmijë

Ndërtimi dhe zgjerimi i kopshtit për fëmijë "11 Tetori" në lagjen Radishan ARSYETIM: Kopshti i ri në Radishan është lëshuar në përdorim në gusht të vitit 2016. Ky është një premtim i realizuar i kryetarit të Butelit, Petre…