Kategori...

Udhërrëfyesi

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

  Projekt: Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në f. Topollçan. Do të ndërtojmë kopsht fëmijësh në f. Topollçan, me çka do të mundësohet një qasje më e madhe e fëmijëve nga mjediset rurale dhe integrimin e tyre të plotë në mjedisin shoqëror,…

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

  Projekt: Asfaltimi i rrugës "Vllae" ( Afati 2017) ARSYETIM: Projekti: "Asfaltimi i rrugës "Vllae" është premtim i realizuar i kryetarit të komunës së Karposhit, Stevçe Jakimovski. Projekti është pjesë e programit të tij…