Kategori...

I parealizuar

Kriva Pallanka ende pret gazifikimin

Projekt Gazifikimi i qytetit të Kriva Pallankës Përshkrim: Tani më është përgatitur projekti i cili përfshinë 7 km rrjetë kryesore të gazifikimit. Komuna për gazifikim të Kriva Pallankës në periudhën e kaluar ka përgatitur…