Janë krijuar kushte ligjore për rritje të gjelbërimit në vendet urbane

Janë asfaltuar pjesë të Bulevardit “Bllagoja Toska” në Tetovë

Bogdaniviq premtoi dhe vendosi moratorium për ndërtimet në Qendër

Qytetarët mund të marrin pjesë në seancat e Kuvendit

Tre rrugë në Tetovë me ndriçim LED

Buxheti i Qytetarëve bëhet praktikë në punën e Ministrisë së Financave

Është riaktivizuar klubi i deputeteve

Masat e realizuara në administratën publike nga Plani “3-6-9”

Orar fleksibil i punës për administratën

Qeveria formalisht e ka përmbushur Planin 3-6-9 në pjesën e mediumeve për tre muajt e parë

Shuto Orizare me ujësjellës të ri

Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Shfuqizohet taksa radiodifuzive

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

Kuvendi miratoi Ligjin për pagë minimale 12.000 denarë

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento