Shfuqizohet taksa radiodifuzive

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

Kuvendi miratoi Ligjin për pagë minimale 12.000 denarë

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Zërnovca me shesh të ri

Nxënësit e SHF “Koço Racin” në f. Petrovec do të ndjekin mësimet në shkollën e re

Është asfaltuar rruga kryesore në fshatin Neproshten

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Nxënësit në Miravci me sallë të re sportive

Negotina me terren të ri sportiv

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Në Butel janë ndërtuar tre fusha sporti

Është ndërruar çatia e kopshtit “Detelinka” në Gjorçe Petrov

Është rikonstruktuar pishina në Probishtip

Është ndërtuar fusha e sportit në Butel 1