Është formuar njësia për ndalim të kontrabandës me emigrantë dhe tregtisë me njerëz

Një pjesë e madhe shfrytëzuesve të buxhetit i kanë publikuar llogaritë përfundimtare në internet

Janë bërë hapa për rritje të transparencës në administratën publike

Shillegov promovoi projektin “Fidane për çdo fëmijë”

Është hapur zyra komunale në Vollkovë

Qeveria premtoi dhe realizoi “Llogarimatësin”

Fëmijët e prindërve të vetëm në Shtip me qëndrim pa pagesë nëpër kopshte

Paratë e fasadave barok do të përdoren për fasada energjetike nëpër shkolla të mesme

Ashtu siç u premtua, në Armatë u rritën pagat për dhjetë përqind

Janë shfuqizuar testet psikologjike për punësime në administratën shtetërore

Lojërat e vjetra në çerdhet e Karposhit janë zëvendësuar me eko-lojëra

Ueb-sajt i ri i Komunës së Gostivarit me të dhëna dhe informacione të karakterit publik

Janë krijuar kushte ligjore për rritje të gjelbërimit në vendet urbane

Janë asfaltuar pjesë të Bulevardit “Bllagoja Toska” në Tetovë

Bogdaniviq premtoi dhe vendosi moratorium për ndërtimet në Qendër

Qytetarët mund të marrin pjesë në seancat e Kuvendit

Tre rrugë në Tetovë me ndriçim LED

Buxheti i Qytetarëve bëhet praktikë në punën e Ministrisë së Financave