Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

Ndërtohet salla e re e sportit në lagjen Çento

Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Është ndriçuar lugina në fshatin Novo Sellë

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Janë hapur kopshtet e fëmijëve në f. Orizare dhe f. Beli

Nxënësit nga Kratova u bën me sallë të re sportive

Është ndërtuar këndi i lojërave në fshatin Istibanja

Fundjavë turistike pa pagesë për pensionistët

Një herë në muaj udhëtimi me tren pa pagesë për pensionistët

Pensionistët edhe të dielën udhëtojnë pa pagesë

Është duke u punuar në hekurudhën që lidh Maqedoninë me Shqipërinë

Ndërtohet rruga deri në manastiri i fshatit Zërze të komunës së Dollnenit

Radishani bëhet me kopsht për fëmijë

Hapet kopshti i parë për fëmijë në lagjen Pintija

Kisella Voda me shtëpi të re të kulturës

Restaurohet kulla e Zllatkos në Kratovë