Kategori...

Premtime:Administrata publike

Orar fleksibil i punës për administratën

 ORAR PUNE  FLEKSIBËL  Do të prezantojmë orar punë ne institucione të cilat to të fillojnë prej 07:30 deri në orën 08:30 në mëngjes dhe do të zgjas deri në 15:30, përkatësisht deri në 16:30 pasdite. ARSYETIM: Gjatë kohës së…

Ende nuk ka makina për nxjerrjen e dokumenteve

PROJEKT: "Makina për nxjerrjen e dokumenteve" Nëpër lokacionet qendrore nëpër disa qytete do të vendosen makina prej ku qytetarët mbi baza të identifikimit elektronik ( p.sh. me dokument biometrik) do të mund që të shërbehen edhe…

VMRO-DPMNE: Turistë vendorë

Do të vazhdojmë me përpjekjet, që përveç turistëve të huaj, në vendet tona turistik të rritet edhe numri i turistëve vendorë nëpërmjet reklamimit në mediumet vendore. Do të mundësojmë promovim më të madh të potencialeve kulturore dhe…