Llatas: Nëse dikush do t’i kërcënohej Barak Obamas, a do „zhdukej nga faqja e dheut“?

Stavreski: Cila është e vërteta për rritjen ekonomike në Maqedoni gjatë kohës së qeverisjes së VMRO-DPMNE-së

  Në konferencën e tij për shtyp në 2 mars, pas publikimit të një serie të re të bisedave të përgjuara një ditë më parë, Zoran  Stavreski, prezantoi një sere të dhënash për gjendjen e ekonomisë në Maqedoni në disa vitet e kaluara. Si argument i parë dhe kryesor i Stavreskit  në lidhje me kritikat e bëra nga lideri i socialdemokratëve ishte, sipas tij, rritja e mirë e përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse ekonomike në vend në pesë vitet e fundit. Për…

Stavreski: Vallë vërtetë Maqedonia ka borxhin e katërt më të ulët në Evropë?

  Në konferencën e tij për shtyp, pas publikimit të „bombës” së opozitës më 2 mars, ministri i financave, Zoran Stavreski, në fjalimin e tij tha se Maqedonia ka borxhin e katërt më të ulët në Evropë prej 35 përqind të BPN-së, ndërsa shumë shtete edhe në Evropë dhe në rajon kanë borxh i cili është mbi 100 përqind të BPN-së. A është e vërtetë kjo?   Zëvendëskryeministri i Qeverisë dhe ministër i financave, Zoran Stavreski në konferencë për shtyp…

Јakimovski: Zaevi tha se Mijallkovi dhe Gruevski nuk janë përgjuar, por ne po i dëgjojmë çdo ditë

  Kryetari i GROM-it dhe kryetar i komunës Karposh, Stevçe Jakimovski, në intervistë për 24Vesti deklaroi: Zoran Zaevi thotë se vetëm Mijallkovi dhe Gruevski nuk janë përgjuar, por ne çdo ditë po dëgjojmë regjistrime ku aktorë janë ata të dy. [Меdie: 24Vesti, 24Analiza, Data: 6 mars 2015] Stevçe Jakimovski, kryetar i komunës Karposh, për 24Vesti. Foto: video klip skrinshot   Arsyetim: Kjo deklaratë nuk është e vërtetë sepse lideri i LSDM-së, Zoran Zaev tha qartë se të gjitha dokumentet tregojnë…

Risto Nikovski: Çfarë ingerencash ka BE-ja me Konventën e Vjenës

  Në lidhje me deklaratën e liderit të LSDM-së Zoran Zaev, dhënë më 27.02.2015 se së paku gjashtë ambasadorë të vendeve më të rëndësishme kanë qenë të përgjuar, rrjeti investigativ BIRN më 28.03.2015 publikoi se Euroambasadori Aivo Orav ka dorëzuar notë diplomatike deri te Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë në emër të Bashkimit Evropian nëpërmjet të së cilës kërkon të respektohet Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Risto Nokovski gjatë deklaratës për 24 Vesti Për 24 Vesti, MPJ…

Shvërgovski: Prokuroria është organ i veçantë, por nuk është i pavarur!

  Ish Prokurori publik, Ljupço Shvërgovski më 20 Mart 2015 për „Dojçe Vele” deklaroi: Në publik ekziston një mosnjohje e pozitës kushtetuese të Prokurorisë. Prokuroria publike është një organ i pavarur dhe i vetëm, por nuk është i pavarur. Qeveria e jep propozimin për zgjedhjen e Prokurorit publik republikan, ndërsa e emëron dhe shkarkon Kuvendi. Ne jemi një pjesë e pushtetit ekzekutiv. Nga ky aspekt, bashkëpunimi i prokurorisë me pushtetin ekzekutiv është legjitim. Pozita kushtetuese na jep atë „ekskluzivitet”. Në…

Goran Petreski: Vallë vërtetë gjenerali Stojançe Angellov po „troket në derë të gabuar?!“

  Pas insistimit të vazhdueshëm të gjeneralit Stojançe Angellov, lider i partisë Dinjiteti, ku kërkon që RTM të transmetojë „bombat“ e opozitës, kryeredaktori dhe redaktori përgjegjës i programit informativ i këtij servisi publik, Goran Petreski për NovaTV deklaroi: Mendoj që gjenerali po dërgon mesazhe në adresë të gabuar. Unë jam vetëm redaktor  i programit informativ dhe ne si televizion kemi për detyrë t’i respektojmë rekomandimet e Prokurorisë të mos transmetojmë regjistrimet e opozitës. Televizioni e ka një udhëheqësi, por unë…

Gruevski: A është e vërtetë që gazetarët nuk kanë shkuar në konferencat për shtyp të VMRO-DPMNE-së në kohën kur kanë qenë në opozitë?

Trajanovski: Si u miratua PGJU i vitit 2012

Taleski: A filloi realizimi i stadiumit në Manastir?

VMRO-DPMNE: Turistë vendorë

Do të vazhdojmë me përpjekjet, që përveç turistëve të huaj, në vendet tona turistik të rritet edhe numri i turistëve vendorë nëpërmjet reklamimit në mediumet vendore. Do të mundësojmë promovim më të madh të potencialeve kulturore dhe turistike të Maqedonisë në programet arsimore të vendit që janë në dispozicion për të gjitha gjeneratat. Bartës: Agjencia turistike nacionale e Maqedonisë në bashkëpunim me Ministrinë për ekonomi. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë i Republikës së…

VMRO-DPMNE: Regjistër i vetëm i ekonomive bujqësore

Bujqit nuk do të kenë nevojë që të nxjerrin fleta të pronësisë ose të posedimit. Me përfundimin e Regjistrit të vetëm të ekonomive bujqësore që do të jetë plotësisht funksional dhe i lidhur me Kadastrën për patundshmëri dhe Regjistrin e kafshëve në Agjencinë për ushqim dhe veterinari, bujqit nuk do të kenë nevojë të nxjerrin dëshmi për pronësinë e tokës që e punojnë. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë…

VMRO-DPMNE: Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës

Do të sjellim Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës; vlera – 300.000 euro (është siguruar donacion nga qeveria zvicerane prej 200.000 еurosh) [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave të marra nga Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor, në vitin 2013 do të fillojnë aktivitete iniciale për përgatitjen e strategjisë nacionale për mbrojtjen e natyrës. Linke: Kërkesë për qasje deri te informatat me karakter publik deri te Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor (pdf) Përgjigje për kërkesë për qasje deri…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Kavadar – Mushov Grob

Ky aks rrugor me gjatësi prej 16,3 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash kalon edhe nëpërmjet rrugëve lokale lidhte me disa vendbanime edhe atë: Vatashë, Dabnisht, Begnisht, Kosani, Dragozel, Resavë dhe Stragoevë. Vlera e projektit është 2,6 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: qershor 2012] Arsyetimi: Rekonstruimi i rrugës rajonale Kavadar – Mushov Grob…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Angjelci – Veljusa

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 3,1 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash do të mundësojë lidhje të vendbanimeve Angjelci, Veljusa dhe më tej në drejtim të Vodoçës dhe Banicës. Vlera e projektit është 700 mijë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Aktivitetet përgatitore për asfaltimin e rrugës rajonale Angjelci…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Strugë – Dibër

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 27 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash i lidhë qytetet e Dibrës dhe Strugës, si dhe vendbanimet Otishani, Xhepishtë, Veleshtë dhe Vranisht të cilat gravitojnë te ky aks rrugor. Vlera e projektit është 4,6 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Të dhënat e…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim i rrugës rajonale Radovish – Konçe – Lubnicë

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 22 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash do të mundësojë lidhje të qytetit të Radovishit me vendbanimet Injevë, Dedinë, Rakotec, Konpe dhe Lubnicë. Vlera e projektit është 2,1 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Informata për fillimin e rindërtimit të kësaj rruge rajonale…

VMRO-DPMNE: Xeherore për qymyr në Zhivojnë

Gjatë vitit 2012 do t’i përfundojmë edhe hulumtimet për xeherore të re për qymyr në Zhivojnë, e cila është e nevojshme për jetëgjatësinë e KXE Manastir (“REK Bitolla”). Kjo do të jetë xeherorja e parë në Maqedoni, ku qymyri do të nxirret nëpërmjet mihjes nëntokësore. Vlerësimet fillestare janë se rezervat gjeologjike janë rreth 108 milionë tonë qymyr, ndërsa ELEM-i përgatiti dhe revidoi një projekt për hulumtime plotësuese të detajuara gjeologjike. Deri në fund të vitit 2011 do të fillojnë punët…