Demokracia është deformuar: Instituicionet janë të vdekura, ngelen partitë

Што е поважно - државата или партијата? Тоа е прашање кое e, верувам, во потсвеста на просечниот македонски граѓанин. Секојдневно бомбардиран со информации кои јасно не ги раздвојуваат партиските од државните интереси, тој го губи осетот…

Ligji për “fishkëllyesit” në fuqi-implementimi do të jetë prova kryesore

Законот за заштита на укажувачите започна со активна примена од 18-ти март. Нецел месец подоцна, речиси ниту една инстиитуција сè уште не излегла со јавен податок дали постапува по одредбите од законот и подзаконските акти, а уште помалку,…

Maqedonia pa strategji rajonale për inovacione

 Duke pas parasysh përcaktimin e VMRO-DPMNE-së për nxitje të bashkëpunimit me shoqërinë e biznesit dhe opinionin shkencor në suaza të zhvillimit ekonomik rajonal, me qëllim të siguroj qasje strategjike drejtë inovacioneve dhe nxitje të…

Asnjë gjykatë nuk ka përcaktuar mbrojtës me detyrë zyrtare për të varfrit

Како дел од регионално истражување, деновиве од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права беа претставени првичните наоди во врска со функционирањето на правото за определување бранители по службена должност, при што можеше да се…