Aktuale

 • Gjorgje Ivanov – pesë vite hapërim prapa në integrimet euroatlantike

  Gjorgje Ivanov – pesë vite hapërim prapa në integrimet euroatlantike

  Shkruna: Vlladimir Petreski Edhe pse me një pasqyrë të paqartë për atë se çka e pret, në vitin 2009 Gjorgje Ivanov kishte së paku entuziazëm për zgjidhjen e problemit të emrit dhe për të arritur te caku i rrugëtimit drejt integrimeve euroatlantike. Sot ai entuziazëm nuk ekziston, nuk ka ide të reja, nuk ka propozime [...]

 • Аnalizë e fjalimit të kryeministrit Nikolla Gruevski në “Meçkin Kamen”

  Аnalizë e fjalimit të kryeministrit Nikolla Gruevski në “Meçkin Kamen”

  Ekipi i Vërtetmatësit bëri një analizë të fjalimit të kryeministrit Nikolla Gruevski në “Meçkin Kamen”, sipas premtimeve të dhëna në programin parazgjedhor. Në analizë mund të informoheni se për cilat premtime bëhet fjalë në pjesët e caktuara të fjalimit, si dhe mund ta shihni statusin e tyre. Në vazhdim japim fragmente nga fjalimi që kanë të [...]

 • Konferenca Point 2.0 prej 23 deri më 25 maj në Sarajevë

  Konferenca Point 2.0 prej 23 deri më 25 maj në Sarajevë

  Në konferencën e dytë “POINT” (Përgjegjësia politike dhe teknologjitë e reja), e cila do të mbahet prej 23 deri më 25 maj të këtij viti, në hapësirat e Art-kinemasë “Kriterion”, do të marrin pjesë organizatat qytetare aktivitetet e të cilave bazohen në përdorimin e teknologjive të reja. Këtë vit, përveç pjesëmarrësve nga shtatë vende nga [...]

 • Stevço Jakimovski: Prioritetet

    Zgjedhjet lokale 2013 KANDIDATI: STEVÇO JAKIMOVSKI PERIUDHA: 2009-2013 FUSHA: PRIORITETET REZULTATET: ARSYETIM: Kryetari i komunës së Karposhit, Stevço Jakimovski, në programin e tij parazgjedhore për periudhën 2009-2013 ka shënuar 36 (tridhjetë e gjashtë) projekte si prioritare. Sipas analizës së Vërtetmatësit, nga këto 36 projekte prioritare: 1 (një) është jokonkret, 5 (pesë) janë realizuar pjesërisht, [...]

 • Koce Trajanovski: Planifikimi dhe rregullimi i hapësirës

    Zgjedhjet lokale 2013 KANDIDATI: KOCE TRAJANOVSKI PERIUDHA: 2009-2013 FUSHA: PLANIFIKIMI DHE RREGULLIMI I HAPËSIRËS REZULTATET: ARSYETIM: Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, në programin e  tij zgjedhor për periudhën 2009-2013, në fushën “Planifikimi dhe rregullimi i hapësirës” ka premtuar 5 (pesë) projekte. Analiza e këtyre projekteve tregon se 1 (një) prej tyre është [...]

 • Koce Trajanovski: Parkimi dhe shërbimi i marimangës së qytetit

  Koce Trajanovski: Parkimi dhe shërbimi i marimangës së qytetit

    Zgjedhjet lokale 2013 KANDIDATI: KOCE TRAJANOVSKI PERIUDHA: 2009-2013 FUSHA: PARKIMI DHE SHËRBIMI I MARIMANGËS SË QYTETIT REZULTATET: ARSYETIM: Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, në programine  tij zgjedhor për periudhën 2009-2013, në fushën “Parkimi dhe shërbimi i marimangës së qytetit” ka premtuar 4 (katër) projekte. Analiza e këtyre projekteve tregon se vetëm 1 [...]

 • VMRO-DPMNE: Turistë vendorë

  Do të vazhdojmë me përpjekjet, që përveç turistëve të huaj, në vendet tona turistik të rritet edhe numri i turistëve vendorë nëpërmjet reklamimit në mediumet vendore. Do të mundësojmë promovim më të madh të potencialeve kulturore dhe turistike të Maqedonisë në programet arsimore të vendit që janë në dispozicion për të gjitha gjeneratat. Bartës: Agjencia [...]

 • VMRO-DPMNE: Regjistër i vetëm i ekonomive bujqësore

  Bujqit nuk do të kenë nevojë që të nxjerrin fleta të pronësisë ose të posedimit. Me përfundimin e Regjistrit të vetëm të ekonomive bujqësore që do të jetë plotësisht funksional dhe i lidhur me Kadastrën për patundshmëri dhe Regjistrin e kafshëve në Agjencinë për ushqim dhe veterinari, bujqit nuk do të kenë nevojë të nxjerrin [...]

 • VMRO-DPMNE: Masa të reja nga Programi IPARD

  Në vitin 2012 do të ndërmerren aktivitete edhe për akreditimin e masave të reja nga programi IPARD që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës rurale, zhvillimin lokal rural, me të cilat do të mundësohet që edhe komunat të aplikojnë për projekte në drejtim të infrastrukturës rurale si parakusht për zhvillimin e sektorit [...]

 • VMRO-DPMNE: Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës

  Do të sjellim Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës; vlera – 300.000 euro (është siguruar donacion nga qeveria zvicerane prej 200.000 еurosh) [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave të marra nga Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor, në vitin 2013 do të fillojnë aktivitete iniciale për përgatitjen e strategjisë nacionale për mbrojtjen e natyrës. Linke: [...]