Kategori...

Анализи

Digjitalizimi sfidë për gjykatat e vogla

Digjitalizimi i gjyqësorit është sfidë e madhe, veçanërisht për gjykatat e vogla themelore në të gjithë vendin, sidomos ato që punojnë me pak gjyqtarë, të cilat shpesh janë pa ekip të IT-së dhe pa personel të nevojshëm. Pandemia Kovid-19…