Kategori...

Jokonkrete

VMRO-DPMNE: Shërbimet dhe procedurat administrative

Do të realizohen ndryshimet e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore sa i përket: vendosjes si rregull të së drejtës për ankesë ndaj vendimit…

VMRO-DPMNE: Forumi i ekspertëve maqedonas jashtë vendit

Do të formohet Forumi i mërgimtarëve maqedonas – profesionistë në fushat e tyre të veprimit, me të cilët do të mbahet kontakt i vazhdueshëm dhe të cilët do të angazhohen dhe do të konsultohen për çështje të rëndësishme nga fusha në të cilën…

BDI: Pakt për arsim

Do të realizojë një model të arsimimit me shanse të barabarta për të gjitha grupet etnike, sociale dhe gjinore. Për ta arritur këtë, ne do të iniciojmë një pakt për arsim që do t’i përfshijë politikanët, shoqërinë civile dhe profesionistët…