Nuk është përfunduar plotësisht rruga ‘172’ në Tetovë

ARSYETIM: Asfaltimi i rrugës ‘172’ ishte premtuar disa herë nga autoritete lokale. Me asfaltimin e kësaj rruge do të mundësohet lidhja e fshatrave Reçicë e Madhe dhe Vogël me qytetin e Tetovës. Ky projekt është premtuar në Platformën zgjedhore të…