Kategori...

Premtime:Arsim

Në Komunën e Çashkës u hap çerdhja e parë

PREMTIM: Hapje çerdhes në Çashkë ARSYETIM: Premtimi për hapjen e çerdhes në Çashkë është premtim i realizuar i kryetarit të kësaj Komune, Goran Stojanvoskit. Projekti është pjesë e programit të tij zgjedhor për zgjedhjet lokale…

Nuk është ndërtuar qyteti studentor në Shkup

PREMTIM: Në Shkup, te shtëpia studentore "Goce Dellçev" dhe "Sveti Naumov" do të ndërtojmë qytetin studentor. Kjo do të thotë më tepër intervenime në hapësirë, me zgjidhje arkitekturore krejtësisht të reja moderne, si dhe përmbajtje…

Qeveria me politika lehtësuese për nxënësit

Qeveria do të bëj politik për lehtësimin e përmbajtjes mësimore dhe zvogëlimin e ngarkesës së nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm.  ARSYETIM: Qeveria e RM-së në Programin për punën, në pjesën kushtuar arsimit, të titulluar…