Kategori...

E parealizuar

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i teatrit në Veles

Me ndërtimin e teatrit të ri, Velesi – qyteti i shkollës së parë maqedonase, gjimnazit të parë, muzeut të parë, shkollës së parë muzikore në Maqedoni, do të fitojë ndërtesë bashkëkohore të teatrit dhe vend reprezentativ që do të paraqesë…

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i mbikalimit në Bërvenicë

Ndërtimi i këtij mbikalimi do të paraqesë implementim të plotë të zgjidhjes së komunikacionit që është paraparë me projektin e Autostradës Shkup-Tetovë. Me këtë mbikalim do të përmirësohet komunikimi i qytetarëve të Bërvenicës me Tetоvën.…

VMRO-DPMNE: Siguri informatike

Miratimi i zgjidhjes ligjore për masa dhe standarde të sigurisë informatike, me të cilat do të konstatohen kriteret minimale për mbrojtjen e të dhënave të klasifikuara dhe jo të klasifikuara në sistemet informatike në Republikën e…

VMRO-DPMNE: “In Vivo (inseminime)”

Zgjerimi i mundësisë për mbarsje me ndihmë biomjekësor,e për të siguruar mbarsje in vivo ose të asistuar në trupin e nënës, që do të mbulohet nga FSSHM-ja, në institucionet private që bëjnë mbarsje in vitro. Do të mundësojmë inseminim pa…

BDI: Hapja e dy çerdheve të reja

Këtë vit do të hapen edhe dy çerdhe të reja, njëra në Likovë, dhe tjetra në Saraj, ku do të mund të regjistrohen fëmijët shqiptarë.  Arsyetim: Në publik ose në mediume nuk ka asnjë informatë për hapjen e çfarëdo qofët çerdheje në Saraj…

VMRO-DPMNE: Bazë e bankënotave të falsifikuara

Do të formojmë Bazë të bankënotave të falsifikuara me mundësi për shkëmbim të informatave me baza të ngjashme nga vendet e tjera.  Arsyetim: Sipas dokumentit zyrtar të Qeverisë së RM-së, E thënë – E kryer: Llogaridhënie për punën e…

VMRO-DPMNE: E-fatura

Firmave që sigurojnë mallra dhe shërbime për institucionet shtetërore do t’u mundësohet që faturat për pagesë t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike. Të gjitha institucionet shtetërore duke filluar nga ministritë deri te shkollat dhe spitalet…