Nuk është ndërtuar kopshti i ri në Stajkovci

Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Nuk është ndërtuar fabrika për armë në Makedonski Brod

Gazifikimi i Negotinës duhet që të ribëhet prej fillimi

Në vend të një stadiumi modern, banorët e Prilepit ngelën me livadh

Ndërtimi i sallës sportive në Debresh mbeti premtim parazgjedhor

Qendra ngelet pa “pyllin vertikal” që u premtua

Ohri ende pa port modern

Salla “Partizan” ne Negotinë mbeti e shkatërruar

Nuk është ndërtuar parkimi montazh mes rrugëve “Vasil Gjorgov” dhe “Kozara”

Në Strumicë nuk është ndërtuar stacioni i ri i zjarrfikësve

Ohri ende pa tregun e ri që u premtua– themelet do të vendosen me vonesë

Premtimet e BDI-së për sh.f “Liria” në Tetovë mbetën vetëm fjalë, shkolla mbetet me kushte të këqia

Qendra sportive në Zllokuqani mbeti vetëm në letër

Nuk ka panele diellore për energji efikase në kopshtet e Komunës Qendër

Bit-pazari ende nuk u shëndërua në treg modern