Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore

Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë

Asgjë nga projekti “ARM shtëpia ime e vërtetë”

Nuk është ndërtuar salla sportive në Butel 2

Ende nuk ka makina për nxjerrjen e dokumenteve

Nuk është ndërtuar çerdhja regjionale për fëmijë në Komunën e Tearcës

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Nuk është ndërtuar kopshti i ri në Stajkovci

Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Nuk është ndërtuar fabrika për armë në Makedonski Brod

Gazifikimi i Negotinës duhet që të ribëhet prej fillimi

Në vend të një stadiumi modern, banorët e Prilepit ngelën me livadh

Ndërtimi i sallës sportive në Debresh mbeti premtim parazgjedhor

Qendra ngelet pa “pyllin vertikal” që u premtua

Ohri ende pa port modern

Salla “Partizan” ne Negotinë mbeti e shkatërruar