Kategori...

I parealizuar

Nuk është ndërtuar qyteti studentor në Shkup

PREMTIM: Në Shkup, te shtëpia studentore "Goce Dellçev" dhe "Sveti Naumov" do të ndërtojmë qytetin studentor. Kjo do të thotë më tepër intervenime në hapësirë, me zgjidhje arkitekturore krejtësisht të reja moderne, si dhe përmbajtje…

Akoma nuk ka ligj për shfuqizimin e masave të lustracionit

Стратегијата за реформи во правосудниот сектор на Министерството за правда, т.е. на Владата на РМ предвидува, како една од целите на реформите, да се донесе и законска рамка со која ќе се поништат правните мерки и последици од процесот на…