Mandatet e rizgjedhjes së kryeministrit nuk janë kufizuar

LSDM nuk ka emëruar avokat populli për energjinë

Qyteti i Shkupit akoma nuk e ka mbyllur rrugën rreth lumit Vardar, afër QTQ-së

Sanimi i rrugëve të dëmtuara në Tetovë në pranverë

Qytetarët ende nuk mund të gjejnë barna me receta në gjysmën e dytë të muajit

Ndryshimet e premtuara në Kodin Zgjedhor qëndrojnë në vend

Qeveria akoma nuk e ka formuar Këshillin Fiskal

Kartoni i gjelbër akoma ka çmim të lartë

Ende nuk është pastruar deponia e egër në fshatin Gllogjë

Nuk është bërë regjistri i premtuar për numrin e saktë të të punësuarve në sektorin publik

Nuk ka subvencione prej 9.000 denarësh për të papunësuarit

Nuk përmbushet premtimi për ndërtimin e sallës Universale

Nuk është realizuar premtimi për fillimin e bisedimeve me BE-në deri në fund të vitit 2017

Qeveria ende nuk ka ndërmarrë masa për mjekim pa pagesë

Nuk janë rritur pagat për të punësuarit në shëndetësi

Nuk është zgjedhur anëtari i Këshillit të Prokurorëve Publik

Nuk ka çerdhe të re në Rasadnik

Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës