Qeveria ende nuk ka ndërmarrë masa për mjekim pa pagesë

Nuk janë rritur pagat për të punësuarit në shëndetësi

Nuk është zgjedhur anëtari i Këshillit të Prokurorëve Publik

Nuk ka çerdhe të re në Rasadnik

Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës

Nuk është hapaur vendkalim kufitar Sanakos-Dragash me Kosovën

Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar

Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep

Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër

Nuk është ndërtuar tregu i kafshëve

Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov

Tetovarët akoma presin transportin publik

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore

Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë

Asgjë nga projekti “ARM shtëpia ime e vërtetë”

Nuk është ndërtuar salla sportive në Butel 2

Ende nuk ka makina për nxjerrjen e dokumenteve