Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

VMRO DPMNE-së dhe Trajanovskit nuk ju eci ndërtimi i kalimeve nëntokësore

Shkupi ende pa sistem menaxhimi të vendeve të lira për parkim

Nuk ka bulevard në rrugën “Bosnja dhe Hercegovina”

Ngelen vetëm paralajmërimet për ndërtimin e rrjetit fekal në bulevardin “Partizanska”

E realizuar: Në Kapishtec hapet Qendra ditore për persona me pengesa intelektuale

Vonohet rikonstruktimi i rrugës „Маxhari“

Është ndërtuar skejt-park afër shëtitores së lumit Vardar