Browsing Tag

2011

VMRO-DPMNE: Shërbimet dhe procedurat administrative

Do të realizohen ndryshimet e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore sa i përket: vendosjes si rregull të së drejtës për ankesë ndaj vendimit…

VMRO-DPMNE: Sportelë mobilë për tatime

Do të formojmë zyra mobile (furgona të pajisur me pajisje zyre), me të cilat DHP-ja do të jetë e pranishme në çdo vendbanim, me çka qytetarët nuk do të kenë nevojë të udhëtojnë deri te njësia më e afërt organizative e DHP-së për përmbushjen…

VMRO-DPMNE: Laboratori forenzik me pajisje të TI-së

Gjatë vitit 2011, DHP-ja do t’i vendosë themelet e laboratorit të parë për tatime në Evropën Juglindore, me çka do të përforcohet kapaciteti inspektues për mbikëqyrje, për luftimin e formave për fshehje të tatimit që kanë nivel të lartë të…

VMRO-DPMNE: Qendër për trajnim të pilotëve

Do të vazhdojmë me projektin e filluar për formim të “Qendrës për trajnim të pilotëve”, në të cilin nëpërmjet një procesi edukativ kualitativ, të realizuar nga ana e ekspertëve ndërkombëtarë, do të krijojmë kuadër të pilotëve për nevojat e…