Kategori...

Premtime: Mjedisi jetësor

Është ndërtuar parku sportiv në Karposh

Premtimi: Park në Karposh 4  Parku i ri është planifikuar të bëhet në Karposh 4, nga gjelbërimi mbrojtës përgjatë puseve, përgjatë lumit Vardar dhe do të lidhet me zonën rekreative sportive (te fushat e tenisit dhe shkëmbit artificial)……

Nuk është formuar Agjenci për ujëra

Do të formohet Agjenci për ujëra, institucion adekuat për shfrytëzim të ujërave. Ky institucion do të ketë kompetenca që të ndjek gjendjen e ujërave, prej nivelit të zgjidhjeve studiuese, planifikimin, fillimin dhe realizimin e projekteve.…

Do të pastrohen deponitë e egra në Karposh

Zotohemi se rregullisht dhe në kohë do të pastrojmë deponitë    ARSYETIM: Kryetari i Komunës Karposh, Stefan Bogoev në zgjedhjet lokale (15.10.2017) u zotua që deponitë e egra në Komunë do të pastrohet rregullisht. Premtimi është pjesë…

Po pastrohen deponitë në Prilep

PREMTIM: Pastrimi i të gjithë deponive ARSYETIM: Në fushatën e zgjedhjeve lokale (tetor 2017) kryetari i Komunës së Prilepit Ilija Jovanoski, si kandidat i LSDM-së për kandidat komune, premtoi pastrim të…