Kategori...

Andrej Zhernovski

Kapishteci me park të ri

Ndërtimi i sheshit në Kapishtec ARSYETIM: Parku i ri në Kapishtec i cili shtrihet në hapësirë prej 20.000 metra katrorë është hapur në dhjetor të vitit 2014. Ky është premtim i realizuar i kryetarit të Komunës Qendër, Andrej…