VMRO-DPMNE: Sistem logjistik-informatik (SLI) dhe Sistem informatik gjeografik-komunikues (SIGJK)

Në bashkëpunim me SHBA-të do të fusim në përdorim Sistem logjistik-informatik (SLI) dhe Sistem informatik gjeografik-komunikues (SIGJK). [Afati: 2012]

Arsyetim:

Në gusht të vitit 2011 u futën në përdorim Sistemi logjistik-informatik (SLI) dhe Sistemi informatik gjeografik-komunikues (SIGJK). [Azhurnuar më: 17.04.2012]

Linke: