BDI: Projektet aktuale në pjesën e ujërave të ndotura

Stacione filtrimi në vendbanime të komunës së Sarajit. Projekti kap vlerën prej 4,5 milionë euro.“ [Afati: 2015]

Arsyetim:

Sipas informatave të marra nga shtojca e build.mk e publikuar më 14.02.2011, kuptojmë se projekti ka filluar në disa vendbanime dhe ai është duke u realizuar.