VMRO-DPMNE: Ndryshimi i modelit të shpërndarjes së të ardhurave

Ndryshimi i modelit për shpërndarjen të ardhurave, sigurimi të ardhurave më të përshtatshme me nevojat;

Arsyetimi:

Sipas programit për zbatimin e procesit të decentralizimit 2008-2010, të rishikuar në vitin 2009 (faqe 12 dhe 13), me ndryshimin dhe plotësimin e disa ligjeve, si që janë Ligji për tatim për pasurinë, Ligji për burimet minerale, Ligji për mjedisin jetësor, Ligji për menaxhim me mbeturinat, Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, Ligji për tokë ndërtimore, dhe ligje tjera, është ndryshuar modeli për shpërndarjen e të ardhurave e që çoi në rritje të konsiderueshme të të ardhurave në qeverisjen lokale.

Linqet:

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.