VMRO-DPMNE: Mënyrë alternative për dërgimin e ftesave të gjyqit

Nëpërmjet ndryshimeve të ligjeve përkatëse me të cilat rregullohet dërgimi i ftesave të gjyqit, do të mundësojmë që me kërkesë të paditësit, ftesa e gyqit të dërgohet nga ana e subjekteve të veçanta të cilat do të jenë të autorizuara të dorëzojnë ftesa, për një kundërshpërblim të caktuar. Me këtë më shpej dhe më në kohë do të dorëzohen ftesat e gjyqit, do të rritet përqindja e ftesave të dorëzuara dhe do të shkrutohen procedurat gjyqësore. Në qoftë se personi nuk mund të gjendet, në atë rast, shpallja e ftesësë në tabelën për shpallje dhe në gazetën zyrtare, mbetet si metodë e fundit për funksionim normal dhe efikas të procedurave. Afati: dhejtor 2008.

Arsyetim:

Me ndryshimet në Ligjin për procedurë kontestimore, janë paraparë mënyra alternative të dërgimit të ftesave të gjyqit, në ç’mënyrë, ky premtim është përmbushur edhe formalisht.

Linke:

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.