Kategori...

Premtime: Ndërtimtaria dhe urbanizmi

Tetova ende nuk ka transport publik

Premtim: Transport publik në Komunën e Tetovës. Transporti publik në Tetovë do të organizohet me sistemin modern të integruar dhe transport urban. Linjat e rregullta brenda qytetit në bashkësitë urbane, të cilat do të shfrytëzojnë…

Bëhet revizioni i projektit “Shkupi 2014”

Edhe përkrah asaj se "Shkupi 2014" është realizuar tërësisht, Komuna Qendër akoma mund që të bëjë më shumë në raport me këtë çështje të ndjeshme e cila deri më sot nuk është sqaruar deri në fund. Është i nevojshëm revizioni i…

Tre rrugë në Tetovë me ndriçim LED

Проектот на Општина Тетово за подобрување на градското осветлување во неколку од главните улици во општината е исполнето ветување на градоначалничката Теута Арифи

Zërnovca me shesh të ri

Projekt: Ndërtimi dhe rregullimi i sheshit në f. Zërnovcë Përshkrimi i projektit: Nevoja për hapësirë publike për mbajtjen e ngjarjeve publike do të përmbushet me ndërtimin e sheshit në fshatin Zërnovc. Mjetet: 1.000.000,00 denarë.…