Zoran Stavrevski: Përqindje më të ulëta të kamatës për bonot e thesarit

Konsideroj se janë krijuar kushtet për zvogëlim plotësues të përqindjeve të kamatave. Na ankandin  e parë të ardhshëm kur do t’i shpallim bonot e thesarit, ato do të kenë përqindje më të ulët të kamatës. Këtë e bën Ministria për financa që të ndikojë dhe të dërgojë sinjal deri te bankat, që të plasojnë një sasi më të madhe të mjeteve në ekonomi nëpërmjet kredive, ose t’i zvogëlojnë përqindjet e tyre të kamatës. Më e mira do të ishte që t’i bënin të dyjat. [Data: 10.05.2012| Burimi: Vest]

Arsyetim:

Ministria për financa informoi se në ankandin e fundit të mbajtur më 15.05.2012, është bërë korrigjim prej 0,2% të bonove tremujore dhe gjashtëmujore të thesarit pa klauzulë devizore, në ç’mënyrë përqindja e kamatës u zvogëlua në 4%. Bonot gjashtëmujore me klauzulë devizore janë zvogëluar për 0,3% në 4,1%.

Linke:

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.