Sadulla Duraku

 

 Ministër i Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në Qeverinë e RM-së të udhëhequr nga Zoran Zaev, që nga 31 maji i viti 2017

 

JETA PRIVATE

-Është lindur me 1960,  me 21 janar në Lipkovë. Nuk ka të dhëna për gjendjen e tij familjare. Shkollën e mesme dhe studimet  i ka përfunduar në Prishtinë, Kosovë. Është inxhinier i diplomuar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës.

 

KARRIERA

-Profesor në Shkollën e mesme ekonomike “Pero Nikov” Kumanovë, 1995

– Profesor në Shkollën e Mesme Teknike “Kiro Burnaz” Kumanovë, 1995

– Dogana e Maqedonisë, 2000

-2002 г. Zëvendës drejtor i Doganës së Maqedonisë, 2002

 

KARRIERA POLITIKE

– Në vitin 2004 është emëruar si Ministër në Ministrinë e Bujqësisë, pylltarisë dhe ujësjellësit, këtë funksion e ka ushtruar deri në vitin 20006.

– Në vitin 2006 bëhet deputeti i Bdi-së në Kuvendin e RM-së

– Në vitin 2008 emërohet drejtor i Agjencisë për Zhvillim dhe Investim

– Në vitin 2009 zgjidhet kryetar i Komunës së Likovës, ndërsa në vitin 2013 fiton mandatin e dytë në këtë komunë.

– Nga 31.05.2017 është Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

BURIME:

– Собрание на Република Македонија –Предлог за избор на Влада