Kundërspin: Nëse nuk ka konsensus, nuk do të thotë që LSDM dhe BDI do të falsifikojnë regjistrimin

Foto: Kolazh nga Vërtetmatësi

Konsensusi për ligjin e regjistrimit është një gjë e mirë. Sidoqoftë, mungesa e konsensusit nuk do të thotë që ligji i propozuar nuk garanton elementët e nevojshëm që regjistrimi të kryhet sipas standardeve të kërkuara, as që, bëhet fjalë për për marrëveshje paraprake të falsifikuar në mes partive qeverisëse 

Shkruan: Teofil Blazevski

 

Një deklaratë nga VMRO-DPMNE në lidhje me regjistrimin nënvizon disa argumente pse ajo parti kërkoi tërheqjen e projekt-ligjit nga Kuvendi, me çka këto argumente mund të identifikohen si spinime:

Spin: LSDM ka një marrëveshje koalicioni me BDI-në për një regjistrim të rremë, VMRO-DPMNE do të mbledh nënshkrime të qytetarëve për anulimin e regjistrimit.

LSDM vazhdon të shtyjë regjistrimin në fuqi dhe kështu të realizojnë një regjistrim të rremë.

Nuk ka besim në regjistrim kur qeveria hodhi poshtë të gjitha vërejtjet e opozitës. Kjo sjellje vetëm tregoi se me sa dhunë përdoret qeveria. Regjistrim pa ndonjë provë duke diktuar numrat e identitetit dhe nënshkrimet e lidhura nuk gjendet askund në botë, ajo mund t’i përshtatet vetëm orekseve të koalicionit të qeverisë së kotë dhe asgjë tjetër.

Ndërsa LSDM dhe Zaev duan regjistrim me çdo kusht, një numër vendesh evropiane po e shtyjnë regjistrimin për shkak të pandemisë në mënyrë që të mbrojnë shëndetin e qytetarëve. Por, me këtë, LSDM-ja dhe Zaev edhe një herë dëshmuan se shëndeti i qytetarëve nuk është i rëndësishëm për ta…

[Burimi:VMRO-DPMNE-njoftimi / faqja në internet, data: 15.01.2021]

Kundërspin: Sigurisht, vetë fakti që shumica e qeverisë hodhi poshtë 40 amendamente në tekstin e ligjit për regjistrimin, është një arsye për VMRO-DPMNE, e cila i dorëzoi këto amendamente, për të shprehur pakënaqësinë, për të protestuar dhe për të kërkuar që projekt-ligji të mos përpunohet. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që ata duhet të përfshijnë spinime në argumentet kur komunikojnë me publikun.

Në deklaratë, me të cilën kërkohet një tërheqje të tillë, mund të zbulohen disa spinime për disa çështje më të rëndësishme.

E vërteta e parë e shtrembëruar ose spin është se “LSDM ka marrëveshje koalcioni me BDI-në për falsifikim të regjistrimit” dhe se ” LSDM vazhdon të fus regjistrimin në fuqi dhe në këtë mënyrë të kryejë një mashtrim në regjistrim”. Fakti që shumica qeverisëse nuk pranoi asnjë nga ndryshimet e partisë së opozitës nuk është aspak provë se ka një marrëveshje për falsifikim ose se regjistrimi do të falsifikohet. Me çfarë argumenti i ofrohet publikut një akuzë e tillë skandaloze me të vërtetë nuk është e qartë dhe mund të vlerësohet se është një spinim, përkatësisht e vërtetë e shtrembëruar.

Një nga argumentet kryesore të dhëna në deklaratë është se “regjistrimi pa ndonjë provë me diktim të numrave amë dhe nënshkrimet e lidhura nuk gjendet askund në botë ” .

Sidoqoftë, e vërteta nuk është e plotë, respektivisht është e shtrembëruar. Në projekt-ligj (i cili ndërkohë mund të miratohet) askund nuk thuhet se qytetarët e RMV-së do të regjistrohen edhe nëse nuk janë në vend, me personin që është më afër tyre, di më shumë për ta, dikton vetëm numrin amë të qytetarëve që mungojnë! Më saktë, një dispozitë e tillë ekziston në nenin 8 paragrafi 1, por në të njëjtën kohë në pretendimin e VMRO-DPMNE neni 10, paragrafi 1 harrohet .

Ja se çfarë thotë neni 8 paragrafi 1:

(1) Për personat – shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët përkohësisht punojnë ose banojnë jashtë vendit, të dhënat nga neni 10 i këtij ligji sigurohen nga një i rritur për të cilin ata janë më të njohur, duke dhënë numrin e tyre amë dhe numrin e amë të personit i cili jep të dhënat për regjistrim.

Dhe këtu është ajo që thotë neni 10, paragrafi 1, të cilin VMRO-DPMNE nuk e përmend:

 

Për personat e përmendur në nenin 6 pika 1 të këtij ligji, të cilat do të mbulohen nga Regjistrimi, të dhënat do të sigurohen për:

  • karakteristika gjeografike;
  • karakteristika demografike;
  • karakteristika ekonomike;
  • karakteristika arsimore;
  • karakteristika e migrimit;
  • karakteristika etnike;
  • karakteristika kulturore;
  • karakteristika fetare; dhe
  • invaliditet / paaftësi në funksionim.

Këto janë, në fakt, të gjitha arsyet mbi të cilat do të plotësohet pyetësori, të cilat personi i regjistruar duhet të plotësojë, dhe ai, siç thotë drejtori i Zyrës së Statistikave, Apostol Simovski, përbëhet nga 50-60 pyetje. Simovski pretendon se ai që i jep të dhënat për një tjetër, do të duhet të ju përgjigjet të gjitha pyetjeve nga pyetësori, sepse një pyetësor jo i plotë nuk mund të hyjë në sistem që një person të konsiderohet i regjistruar.

Shtrohet pyetja, a është e mundur që një person tjetër që siguron të dhëna për personin që mungon të bëjë një gabim të paqëllimtë ose të qëllimshëm dhe kjo duhet të jetë baza për pretendimin se regjistrimi do të ishte falsifikuar?

Sipas Simovskit, kontrolli i të dhënave të dhëna është i tillë që gabimi i qëllimshëm ose i paqëllimshëm duhet të zbulohet menjëherë. Ja se çfarë tha ai saktësisht në intervistën për Sitel nga 13 janari 2021:

Të gjitha ato pyetje duhet të marrin përgjigje. Ju nuk mund të jepni vetëm emrin tuaj, mbiemrin, numrin e identitetit dhe përkatësinë tuaj etnike… Duke futur numrin amë, sepse ne përdorim një sistem verifikimi të kombinuar – ne tashmë i kemi të gjithë numrat amë në një bazë tjetër të të dhënave – (nëse pyetësori nuk ka numrin e saktë të identitetit) ne nuk do të tërheqim asgjë nga atje… Kjo është një shenjë që ky person duhet të verifikohet. Ne verifikojmë në të gjitha bazat e të dhënave, nëse ai është në Agjencinë e Punësimit, nëse është në proces arsimi, në bazën e të dhënave të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, nëse ky person është marrës i ndonjë ndihme sociale nga baza e të dhënave të MPPS-së, nëse është një pensionist në bazën e të dhënave FSPIM. Kjo është një fazë kontrolli, nëse nuk gjendet askund, ne kontrollojmë në Fondin e Shëndetësisë për të parë nëse ky person ka sigurim shëndetësor apo jo. (shiko nga minuta 16.20 në video)

Sipas Simovskit, në dispozitat kalimtare dhe përfundimtare të ligjit ka nene që përcaktojnë përgjegjësinë kundërvajtëse dhe / ose penale për sigurimin e të dhënave të rreme, dhe akuza të tilla janë të lehta për t`u ngritur, sepse Zyra e Statistikave ka numrat e identifikimit të personave të cilët do të sigurojë të dhënat.

Prandaj, argumentet e VMRO-DPMNE se do të jepet vetëm numri i amë dhe emri dhe mbiemri i një personi që mungon, është e vërtetë e shtrembëruara, gjegjësish spin.

Më në fund, pretendimi se disa ose më shumë vende në Evropë dhe rajon kanë shtyrë regjistrimet për vitin e ardhshëm për shkak të pandemisë Kovid-19 është një spin, kështu që RMV duhet të bëjë të njëjtën gjë. Vetë të dhënat janë të sakta, por nuk mund të përgjithësohen.

Së pari, vendet e përmendura kanë bërë regjistrimet nga 10 vjet më parë, kështu që ata mund të lejojnë ta quajnë atë “luks”, për të kapërcyer një vit nga regjistrimi i rregullt i vitit 2021, ndryshe nga RMV ku regjistrimi i fundit ishte në 2002.

Për momentin, për shembull, situata me koronavirusin në Francë është shumë më e keqe sesa në Maqedonin e Veriut për nga numri, dhe mbase vlerësimi i tyre i operacionit të madh statistikor që duhet të kryejnë, gjithashtu në prill, është më i rrezikshëm se në vendin tonë.

Së treti, zgjedhjet parlamentare të mbajtura në korrik të vitit të kaluar dhe rezultatet e të sapo infektuarve me virusin korona më pas, si dhe zgjedhjet lokale në Shtip në dhjetor 2020 dhe numri i rasteve të infektuara rishtas më pas, nuk tregojnë një lidhje të drejtpërdrejtë të proceseve nëse ndiqen protokollet.

Përfundimi nga argumentet e paraqitura më lartë do të ishte se pretendimi se LSDM dhe BDI kanë një marrëveshje për një regjistrim të falsifikuar, bazuar në atë që thuhet në deklaratën e VMRO-DPMNE-së, është spin.

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari