Grupet e djathta me dezinformata i mbrojnë vlerat e familjes

Фото: pixabay.com

Ideologjia Demokristiane është duke i lëshuar rrënjët e saj intensivisht në shoqërinë maqedonase postkovid, në kohën kur u krijua terreni pjellor për lëvizje kundër vaksinës dhe mbjellje të dezinformatave për pasojat e vaksinave kundër kovidit. Në valën e dezinformatave kishte teori të ndryshme konspirative, si dhe paralajmërime për “importimin e vlerave të rrezikshme perëndimore” për të shkatërruar vlerat tona tradicionale familjare. Në këtë kuptim, po nxiten tregime se fëmijët janë dëm kolateral në synimin e qeverisë për të legalizuar martesat e gjinisë së njëjtë përmes ndryshimeve ligjore, si dhe se komuniteti LGBTI+, si pakicë, ia imponon shumicës vullnetin e tij. Këto grupe antigjinore, të përfaqësuara përmes disa shoqatave civile, grupeve joformale, nismave dhe partive të djathta politike, nuk janë një lëvizje autentike maqedonase, por pjesë e rrjetit të lëvizjeve konservatore, madje edhe radikale në botë, të cilat përmes dezinformatave, synojnë drejtpërdrejt shkatërrimin e proceseve demokratike në shoqëri

 

Shkruan: Vesna Kollovska

 

Ndryshimet në dy ligje – Ligjin për Gjendjen Civile dhe Ligjin për Barazi Gjinore kanë shkaktuar një ortek të dezinformatave dhe konfuzionit në shoqërinë maqedonase. Rrjetet sociale janë bërë një mjet i përdorur gjerësisht që të porositen pretendime krejtësisht arbitrare se ndryshimet legjislative e “kërcënojnë sigurinë e vajzave, sepse ndryshimi ligjor i gjinisë vetëm me një deklaratë në noter do të mundësojë që burrat me histori kriminale të depërtojnë në hapësirat intime të grave (dhomat e spitalit, shtëpitë e pleqve, banjat, tualetet publike, dhomat e zhveshjes sportive, etj.) dhe do të shkaktojë një rritje drastike të shkallës së sulmeve seksuale”.

Disa shoqata civile, grupe joformale, nisma, organizata fetare dhe parti politike të krahut të djathtë të bashkuara në Koalicionin për mbrojtjen e fëmijëve përhapin frikë dhe panik, duke bartur tregime nga bota me dëshmi për gjoja ndërrim në mënyrë të dhunshme dhe të pavetëdijshme të gjinisë tek fëmijët dhe të rinjtë. Disa nga këto pretendime janë kontrolluar dhe verifikuar si dezinformata nga verifikuesit vendas dhe të huaj të fakteve.

Teza është se fëmijët dhe familjet kërcënohen duke u dhënë të drejta personave transgjinorë dhe komunitetit LGBTI+, ndërkohë që futja e edukimit seksual në shkolla nxit idenë se “ka sekse/gjini të panumërta (jo vetëm meshkuj dhe femra) dhe ato mund të ndryshohen. .” “.

Ideologjia Demokristiane është duke i lëshuar rrënjët e saj intensivisht në shoqërinë maqedonase postkovid, në kohën kur u krijua terreni pjellor për lëvizje kundër vaksinës, të përforcuara me tregime për pasojat nga vaksinat.

Lëvizja u forcua me bashkimin e figurave publike, priftërinjve, mjekëve dhe politikanëve.

 

Çfarë parashikojnë në fakt ndryshimet ligjore?

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, tha se këto dy dokumente fatkeqësisht janë të bashkuara si në perceptim ashtu edhe në procedurën ligjore, gjë që e sensibilizon edhe më shumë opinionin.

Projektligji për ndryshimin e Ligjit për evidencën amë i mundëson çdo qytetari i cili ka mbushur 18 vjeç, i cili nuk është i martuar, të ketë të drejtën e ndryshimit të gjinisë dhe njohjen e saj ligjore. Ai person do të mund ta ndryshojë emërtimin për gjininë në evidencat amë dhe në atë mënyrë shteti do t’ia njohë gjininë e tij të vërtetë, gjë që tani nuk është kështu. Kjo ka prekur dhjetëra persona transgjinorë. Deri më tani, 14 persona trans kanë përfunduar me sukses procedurat për njohjen ligjore të gjinisë, duke filluar nga viti 2017.

Duke përshkruar rëndësinë e njohjes ligjore të gjinisë, shtatë deputetët (Maja Moraçanin, Snezhana Kaleska, Sanella Shkrijel, Daniella Nikollova, Monika Zajkova, Maja Kostadinova dhe Latife Shikovska) të cilët janë propozues të ndryshimeve në Ligjin për evidencën amë, u referohen. standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat njohin të drejtën e personit për identitet gjinor. Respektimi i identitetit gjinor, duke përfshirë të drejtën e njohjes ligjore nga shteti, është pjesë e së drejtës së jetës private, e cila garantohet me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

Personat trans kanë identitet gjinor që nuk korrespondon me gjininë e shënuar në evidencën amë gjatë lindjes. Së këndejmi, nevojitet të miratohen dispozita ligjore me të cilat do të përcaktohet qartë procedura përmes së cilës personat trans do të mund të lënë të drejtën e njohjes ligjore të gjinisë. Njohja ligjore e gjinisë është një proces në të cilin një individ mund të ndryshojë emërtimin për gjininë në evidencën amë dhe në këtë mënyrë shteti ta njohë gjininë e tij të vërtetë , shkruan në Propozim – ndryshimet .

Propozuesit thirren në të drejtën e personave trans për të marrë dokumente që pasqyrojnë identitetin e tyre gjinor, gjë që është thelbësore që ata të jenë në gjendje të funksionojnë siç duhet në shoqëri dhe të mbrohen nga një sërë shkeljesh të të drejtave të njeriut. Këto përfshijnë mbrojtjen nga diskriminimi në punësim, në arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale, në qasjen në mallra dhe shërbime nga sektori privat ose publik, si dhe mbrojtjen nga sulmet fizike dhe verbale.

Ndryshimet, pasi u tërhoqën fillimisht në qershor 2023, janë rikthyer në procedurë parlamentare.

ndryshimet e propozuara të Ligjit për barazi gjinore , ndër të tjera, përcaktohet se “identiteti gjinor”:

Ka të bëjë me përjetimin e brendshëm dhe individual të gjinisë së vet që çdo person e ndjen thellë për veten e tij, e që mund ose nuk është e domosdoshme të përkojë me seksin që i është caktuar gjatë lindjes, si dhe përjetimin personale të trupit të vet dhe shprehjen e ndryshme të gjinisë, përfshirë emrin, veshjen, fjalimin, sjelljen etj.

Me ndryshimet e propozuara përcaktohet se edhe “personi me identitete të ndryshme gjinore”.

Është çdo person që nuk identifikohet në identitetet binare të femrës apo mashkullit, por i përfshin edhe personat transgjinorë, transeksualët, interseksualët dhe personat gjinorë jobinarë.

Pjesëtarët e lëvizjeve antigjinore dolën me qëndrime në publik se identiteti gjinor është diçka e re, e cila na imponohet, por fakt është se nocioni aplikohet që nga viti 1995, me miratimin e Konventës së Pekinit dhe më vonë e implementuar përmes disa ligjeve dhe dokumenteve. Në vend, e fundit është Strategjia për barazi gjinore 2022-2027 , e miratuar në korrik 2022 dhe zbatohet nga niveli lokal deri në atë qendror.

Ndryshimet ligjore për barazinë gjinore janë tërhequr për përpunim plotësues dhe ende nuk kanë hyrë në procedurë parlamentare.

 

Homofobia dhe gjuha e urrejtjes ndaj diversitetit

Në realitetin tonë maqedonas, këto dy ndryshime ligjore u bënë ajo që për Serbinë ishte organizimi i “Europajd” – Parada e krenarisë në vitin 2021 në Beograd, kur kryeqyteti serb u zgjodh për të mbajtur paradën më të madhe ndërkombëtare të krenarisë në Evropë.

Ai ishte momenti unifikues i lëvizjeve të djathta dhe kristiane-konservatore dhe i forcoi ato edhe më shumë. Lëvizja e bashkuar nuk arriti ta ndalojë Paradën e Krenarisë në rrugët e Beogradit, por siguroi vota për partitë, pjesë e këtij koalicioni, që mbështetën dhe ndanë pikëpamjet konservatore. Koalicioni partiak NADA , i cili u formua në vitin 2021, arriti të fitojë 15 ulëse në parlamentin serb me 250 deputetë në zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Me 23 ulëse, ky koalicion i djathtë i euroskeptikëve, i përbërë nga 4 parti politike, është i përfaqësuar në Kuvendin e Vojvodinës dhe kuvendet lokale në Beograd dhe Novi Sad. Ideologjia e tyre është konservatorizmi dhe militarizmi kombëtar, zotohen për futjen e një monarkie. Motoja e tyre është “Të jetojmë në mënyrë normale!”

Veçanërisht ilustrues është narrativi i grupit “ Kundër rendit të ri botëror ”, përmes publikimit të historive, lajmeve, teorive konspirative, dëshmive kundër vaksinave, personave transgjinorë, me homofobi dhe gjuhë të theksuar të urrejtjes ndaj grupeve minoritare.

T’i hapim sytë dhe ta kundërshtojmë të keqen, të njihemi me të vërtetën e ashpër dhe t’i harrojmë përgjithmonë gënjeshtrat e larme është motoja e aksionit. (“Kundër rendit të ri botëror “)

Në një nga postimet, autori i postimit ndan një fotografi të pamjes së qytetit që e organizoi këtë pranverë në Serbi me konstatimin:

Me sa duket dikush ka vendosur të marrë rolin e Zotit dhe ka krijuar ehuj në formën e syrit të njeriut. Vallë CERN-i është duke luajtur me njerëzimin?

Njësoj si në Serbi dhe Bullgari, këto grupe janë bashkuar rreth Marshit për familjen , i cili është një eveniment vjetor për “mbrojtje dhe afirmim në shoqërinë e martesës vetëm midis një burri dhe një gruaje dhe të familjes tradicionale bullgare të përbërë nga nëna, babai dhe fëmijët”. Ndër aktivitetet e tjera, ata iniciuan një peticion “kundër propagandës homoseksuale dhe për të kufizuar fushatat publike reklamuese të organizatave LGBT në Bullgari” .

Ikonë e këtyre lëvizjeve është Met Uollsh, një bloger politik konservator, i cili në vitin 2022 u njoh si transfobi i vitit nga The New Republic. Uollsh e demonizoi Spitalin e fëmijëve në Boston me pretendime të rreme në lidhje me programin e tij të kujdesit për vërtetimin e gjinisë. Spitali, siç raportuan mediat, ka marrë një kërcënim me bombë, disa ditë pasi ka raportuar “vëllim të madh” mesazhesh dhe telefonatash shqetësuese me kërcënime për stafin e tij.

Në bashkëpunim të ngushtë janë disa organizata, lëvizje dhe faqe informative të internetit, si dhe grupe në Facebook. Koalicionet në rajon janë pothuajse identike në përbërje – organizata të regjistruara civile, lëvizje dhe iniciativa civile, grupe dhe parti politike në Facebook, antivakserë dhe grupe të njohura religjioze – të gjitha janë të bashkuara rreth organizatave të njohura botërisht Family Watch International dhe Alliance Defending Freedom.

Këto janë organizata të krishtera të krahut të djathtë që zotohen për ndalimin e abortit, martesave homoseksuale, të drejtën e personave trans për të ndryshuar gjininë/emërtimin gjinor në dokumente, etj…

 

Narrativë nga kuzhina ruse dezinformuese

Duke analizuar këto lëvizje, sociologu dhe profesori universitar serb Aleksej Kishjuhas bashkimin e këtyre lëvizjeve civile me grupet ortodokse, e sheh, siç shkruan ai, në “vlerat, përkatësisht në narrativët që janë shpikur kohët e  fundit dhe atë në Rusinë e Vlladimir Putinit, përkatësisht në fabrikat e tij për dezinformata dhe lajme të rreme.

Në vitin 2013, Rusia miratoi një ligj me titullin e mëposhtëm: “Ligji për mbrojtjen e fëmijëve nga informacionet që zotohen për mohimin e vlerave tradicionale familjare”, me të cilin kriminalizohen të drejtat e njeriut dhe kultura e personave LGBT. Në këtë drejtim, vetë Putini (në mënyrë të rreme) pretendoi se Perëndimi po heq konceptet e “nënës dhe babait” dhe po i zëvendëson ato me “prindin 1 dhe 2” (a kemi dëgjuar për këtë dezinformatë dhe pse?). Ministri i Punëve të Jashtme Sergej Llavrov pretendoi (gjithashtu në mënyrë të rreme) se studentët në Perëndim mësojnë se Jezusi i Nazaretit ka qenë biseksual. Me fjalë të tjera, mbrojtja dhe mbrojtja e detyrueshme e vlerave tradicionale familjare është në fakt vetëm një emër i zgjuar për – një luftë propagandistike kundër Perëndimit dhe lirive perëndimore. Rusia e Putinit në nivel global paraqitet si një bastion i vlerave tradicionale dhe roleve gjinore patriarkale, përkatësisht si një kundërpikë ndaj dekadencës morale të Amerikës dhe Evropës Perëndimore. Dhe kjo është arsyeja pse flamujt rusë ose flamujt me imazhin e Putinit barten në mitingjet e Beogradit, shkroi Kishjuhas në një rubrikë për gazetën ” Danas “.

Modeli dezinformues është i njëjtë. Perëndimi dhe BE-ja po na shkatërrojnë familjen dhe vlerat tona tradicionale. Në një nga dezinformatat rajonale qarkulluese pretendohet se vendet evropiane lejojnë ndryshimin e gjinisë tek fëmijët deri në 8 vjeç. Verifikimi i fakteve nga Vistinomer zbuloi se nuk ka asnjë vend në Evropë ku operacionet e ndryshimit të gjinisë lejohen në moshën 8 vjeçare. Mosha për një operacion të tillë pa nevojën e pëlqimit prindëror është 18 vjeç dhe në dy vende mbi 16 vjeç, por me pëlqimin e prindërve.

Në një tjetër dezinformatë thuhet se 16-vjeçarët në Skoci po të duan mund ta ndryshojnë gjininë në çdo tre muaj. Kjo nuk është e vërtetë , kur aplikoni për ndryshim gjinie, jepet një betim se personi ka ndërmend të qëndrojë në gjininë e fituar gjatë gjithë jetës së tij.

Në përpjekje për të treguar se sa i ulët është niveli i vlerave liberale evropiane, në rrjetet sociale është publikuar një foto e një libri me figura të edukimit seksual, ku pretendohet se në Gjermani fëmijëve u mësohet seksi që në moshë të vogël.

Gjatë demaskimit u konstatua se libri me figura nuk është tekst shkollor që përdoret në kurrikulën zyrtare në Gjermani, por ka karakter edukativ dhe u dedikohet prindërve, kujdestarëve dhe edukatorëve si manual për lëndën e edukimit seksual.

Në serinë e artikujve të bartura nga rajoni edhe te ne, pretendohet në mënyrë të rreme se qytetarët e Evropës do të hanë insekte, madje edhe kundër vullnetit të tyre; se BE-ja ka një agjendë për të shkatërruar bujqësinë dhe blegtorinë deri në vitin 2030; se Gjermania largohet nga BE-ja, që është një projekt i dështuar dhe të kthejë markën si monedhë.

Ky narrativ ndiqet në terrenin vendor. Sipas shembullit të disa shteteve demokratike perëndimore, në Shkup u përhap paniku se nxënësve të një shkolle në komunën e Aerodromit u është dhënë detyrë të vishen si gjinia e kundërt dhe se në këtë mënyrë në shkollat në Maqedoni realizohet njëfarë agjende për ” Gender Swap Days“ ose „Gender Bender Days “, të prezantuara “me qëllim të cenimit të normave të vjetra tradicionale”. Nga komuna e Aerodromit i demantojnë informacionet e tilla, duke theksuar se bëhet fjalë për një aktivitet i propozuar nga nxënësit. Mirëpo, ata theksojnë se pas shqyrtimit të propozimeve nga drejtoria e shkollës, dhe pas konsultimit me shërbimet kompetente në komunë, është marrë vendim që aktivitetet e planifikuara të modifikohen dhe të pranohen vetëm ato që janë të përshtatshme për procesin edukativo-arsimor.

Në një tjetër dezinformatë pretendohej se fëmijët do të mësojnë edukimin seksual që në kopsht. Një informacion i tillë për “Vistinomer” është mohuar nga MASh-i dhe HERA. Kurrikula e propozuar e Edukimit seksual gjithëpërfshirës (ESGJ) është vetëm për nxënësit e klasës së 9-të, dhe tani për tani është vetëm në katër shkolla fillore.

Frika nga ripërcaktimi gjinor i shoqërisë krijuan aleanca të panatyrshme, terren pjellor për teoritë e konspiracionit dhe përhapjen e frikës. Komunat e para ku u ndryshua edhe terminologjia në dokumentet komunale nga “barazia gjinore” në “të drejtat ndërmjet burrave dhe grave” janë Strumica, Novosella dhe Gjevgjelia, ndërsa në fund të korrikut 2023 kësaj liste të komunave i janë bashkuar komuna e Dojranit dhe Vasilevës. Vendim të njëjtë pa diskutim miratoi edhe Këshilli i Komunës së Ohrit.

Lëvizjet progresive civile paralajmërojnë se këto narrativë, të shoqëruara me një rritje e dezinformatave midis lëvizjeve të krahut të djathtë, çojnë në humbjen e të drejtave tashmë të fituara. Debatet publike për rolin e gruas nxisin ripërcaktim të rolit të saj, të drejtës së saj për abort, për punë dhe pagë, përkatësisht në kundërshtim me gjithçka që përfaqëson patriarkati.

Dezinformatat me gjuhën e paligjshme të urrejtjes krijojnë terren pjellor për dhunë, e cila shihet edhe përmes narrativëve në mediat sociale të cilat janë veçanërisht të dëmshme. Autorët janë grupet e njëjta që i mbështesin normat e ngurtësuara tradicionale.

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.