KSHZ: Investimi në “Solargroup” nuk ka mbrojtje ligjore të rregulluar

Duke marrë parasysh informacionin e marrë nga Komisioni i Letrave me Vlerë, si rregullator i tregjeve të letrave me vlerë në vend, dhe veçanërisht duke pasur parasysh faktin se personat që nxisin investimin nuk janë agjentë/këshilltarë investimesh të licencuar, si dhe duke pasur parasysh faktin se një person juridik i autorizuar (shtëpi brokerimi, bankë e autorizuar ose shoqëri administruese e fondeve investuese) nuk figuron në promovimin e ofertës, siç e kërkon ligji, besojmë se ka të dhëna të shumta që hedhin hije serioze mbi besueshmërinë e kësaj oferte investimi.

 

Ka pasur thirrjemediat sociale për të investuar në Solargroup, i cili thuhet se po zhvillon një motor elektrik “superior, ekonomik dhe të fuqishëm”, i cili do të dalë në prodhim nga shtatori i këtij viti. “Solargroup”, i regjistruar në Vanuatu (një vend i vogël i përbërë nga një arkipelag ishull në Paqësorin Jugor), ka një aksion pronësor në kompaninë “Sovelmash”, e cila, nga ana tjetër, operon dhe punon në Rusi.

Në njoftimet, qytetarët e Maqedonisë ftohen të investojnë dhe blejnë aksione në kompani, direkt përmes ueb-faqes “Solargroup”.

20.07.2023

I gjithë projekti i Sovelmash në gjuhën maqedonase.

Një projekt i shkëlqyer investimi.

Motorët elektrikë që kursejnë 40%, të cilët janë 2.5 herë më të fuqishëm dhe 30% më të lehtë.

Patenta ruse.

Duke investuar në lidhje

https://reg.solargroup.pro/zpp405

Të gjithë ata që hyjnë tani marrin plus 10,000 aksione më shumë se përpara datës 17.07

Paketa 500 -46000€…tani është 56000 aksione etj.

Këto aksione do të kenë vlerë të paktën 1 dollarë për aksion në vitin 2025.

56,000 dollarë në xhepin tuaj.

Le të punojnë paratë për ju.

Përshëndetje të përzemërta nga Majk.

Sipas legjislacionit maqedonas, gjegjësisht sipas nenit 14 paragrafi (1) të Ligjit për veprimtarinë devizore, shtetasit e Maqedonisë mund të regjistrohen, kryejnë pagesa dhe tregtojnë letra me vlerë jashtë vendit vetëm përmes pjesëmarrësit të autorizuar në tregun e letrave me vlerë ose përmes pjesëmarrësit të autorizuar në një bursë të huaj ose një treg të organizuar letrash me vlerë. Investimi direkt në kompaninë “Solargroup”, siç quhet në rrjetet sociale, nuk është në përputhje me ligjin dhe nuk i nënshtrohet mbrojtjes ligjore rregullatore.

Sipas Rregullatorit të autorizuar të bursës dhe investimeve maqedonase, Komisionit për letra me vlerë, qytetarët e Maqedonisë që jetojnë në vend (rezidentë) mund të investojnë në letra me vlerë të huaja vetëm me ndërmjetësimin e një pjesëmarrësi të autorizuar vendor të tregut të letrave me vlerë (ndërmjetësim ose bankë e autorizuar) ose një pjesëmarrës përkatës i autorizuar i huaj në treg. Komisioni për letra me vlerë ka miratuar edhe Udhëzim për mënyrën e punës me letrat me vlerë për shtëpitë brokeruese dhe bankat e autorizuara jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili përshkruan mënyrën se si shtëpitë e ndërmjetësimit dhe bankat ofrojnë shërbime për pranimin dhe transferimin e urdhrave për tregtim me letra me vlerë nga tregjet e huaja.

Kompania “Solargroup“, e cila është pronare minoritare e kompanisë “Sovelmash“, nuk është e regjistruar në Rusi, por në Vanuatu, gjë që ngre dyshime shtesë për besueshmërinë e investimit dhe të gjithë procesit. Përveç kësaj, blerësit e aksioneve të Solargroup, sipas faqes së tyre të internetit, marrin vetëm një marrëveshje investimi dhe një certifikatë personale, e cila supozohet të mbrojë investimin e tyre. Megjithatë, siç thuhet nga Komisioni i Letrave me Vlerë, një certifikatë e tillë, e lëshuar nga kompania, nuk i nënshtrohet mbrojtjes ligjore të rregulluar në vend.

SEC thotë se mënyra se si Solargroup i referohet “investimit kolektiv” tregon një skemë “Ponzi” të dizajnuar

Nga kontrolli fillestar i faqes https://solargroup.pro/mk dhe sipas mënyrës se si ofrohet artikulli “investim kolektiv”, indikacionet fillestare nga Komisioni i Letrave me Vlerë çojnë në një skemë të inxhinieruar ‘ponzi’ duke përfshirë inkurajimin e investitorëve për të rekrutuar investitorë të rinj në skemë përmes një sistemi shpërblimi, i cili mund të mashtrojë qytetarët në lidhje me ligjshmërinë e investimit të ofruar, thonë SEC.

Ata ftojnë qytetarët që përpara se të investojnë të jenë të informuar mirë për të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me synimet e tyre investuese. Informimi mund të bëhet në institucionet e autorizuara, si KSHZ.

Investimi i mundshëm i qytetarëve në “Solargroup”, bazuar në pistat dhe njohuritë fillestare, Komisioni i Letrave me Vlerë e llogarit në kategorinë e aktiviteteve të mundshme manipuluese të qëllimshme ose të paqëllimshme të subjekteve të përfshira që kanë për synim qytetarët, prandaj imponohet nevoja që këto të dhëna të përcillen për verifikim nga autoritetet e tjera kompetente. Andaj dhe në ndërkohë, Komisioni u bën thirrje qytetarëve që të përmbahen nga investimi në “Solargroup”, thonë nga KSHZ.

Gjithashtu, duke qenë se kompania “Solargroup” operon në territorin e Federatës Ruse, përmes investimit në “Sovelmash”, hapen dilema shtesë sipas sanksioneve ndërkombëtare ndaj Rusisë. SEC thotë se nuk ka ndalime të qarta për investimin në kompanitë ruse, por megjithatë rekomandon kujdes.

Nuk ka asnjë ndalim të qartë për të investuar në kompanitë ruse, por duke pasur parasysh se vendi ynë në Rusi ka statusin e një vendi armik, mbetet e pasigurt nëse është e mundur të riatdhesohen fondet nga çdo transaksion shitje-blerje, për këtë arsye KSHZ-ja bën thirrje për kujdes nga ana e investitorëve, thonë nga KSHZ.

Kompania “Solargroup” është e fokusuar në mbledhjen e investimeve nga Maqedonia pasi uebfaqja e tyre është e përkthyer në gjuhën maqedonase dhe mbajnë webinarë dhe ligjërata të rregullta në gjuhën maqedonase ose me përkthim maqedonisht. Mes personave që drejtojnë këto takime dhe ftojnë qytetarët për të investuar, janë edhe tre persona nga vendi si “partnerë të Solargroup”. KSHZ thotë se këta individë nuk janë këshilltarë të licencuar për investime, por edhe nëse janë, nuk mund të ofrojnë shërbime në mënyrë të pavarur pa një shtëpi brokerimi, bankë të autorizuar ose kompani për menaxhimin e fondeve investuese.

Pas kontrollit të kryer në Regjistrat për këshilltarë investimesh, agjentë dhe agjentë investimesh, u konstatua se personat: M.P., K.K. dhe V.P. nuk paraqiten në cilësinë e një ndërmjetësi të licencuar ose një këshilltari ose agjenti të licencuar për investime. Por pavarësisht këtij fakti theksojmë se edhe nëse do të bëhej fjalë për këshilltarë të licencuar për investime në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi, ata nuk mund të ofrojnë shërbime në mënyrë të pavarur, sepse vetëm personat juridikë (shtëpi brokerimi, banka të autorizuara ose shoqëri administruese të fondeve investuese) që kanë marrë leje nga Komisioni i Letrave me Vlerë janë të autorizuar për ta bërë këtë, KSHZ-ja na është përgjigjur.

Sipas të gjitha të dhënave të paraqitura – si në përmbajtjen që shqyrtojmë, ashtu edhe në funksion të informacionit të marrë nga Komisioni i Letrave me Vlerë, si rregullator i tregjeve të letrave me vlerë në vend dhe veçanërisht duke pasur parasysh faktin se personat të cilët e promovojnë investimin nuk janë ndërmjetës/këshilltarë të licencuar për investime, si dhe duke pasur parasysh faktin se në promovimin e ofertës nuk paraqitet asnjë person juridik i autorizuar (shtëpi brokerimi, bankë e autorizuar apo shoqëri administruese e fondeve investuese), siç kërkohet me ligj, ne besojmë se ka të dhëna të shumta që hedhin një hije serioze mbi besueshmërinë e kësaj oferte investimi, prandaj ne e vlerësojmë postimin e rishikuar si të pavërtetë. 

 

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Comments are closed.