Vendimi i Gjykatës së Apelit Shkup, pas ankesës nga i dyshuari Sead Koçan

Vendimi i Gjykatës së Apelit – Shkup pas ankesës nga i dyshuart Sead Koçan, e paraqitur përmes palës mbrojtëse nga avokati Nikolla Dodevski, kundër vendimit për paraburgim të Këshillit Penal në Gjykatën Themelore Shkup (PDF dokument):

Case_BF5DEC29-F220-470A-A783-3001761A87BE