Rusia nuk është ekonomia më e fortë në Evropë

Фото: Artur JanasPixabay

Presidenti rus Vladimir Putin bëri një deklaratë në të cilën ai pretendon në mënyrë manipuluese se Rusia është ekonomia më e fortë në botë. Ajo që e bën deklaratën e Putinit manipuluese është mungesa e kontekstit të përgjithshëm, pasi forca e një ekonomie nuk matet vetëm nga produkti i brendshëm bruto (GDP) në PFB (Pariteti i Fuqisë Blerëse). Ky parametër është vetëm një tregues, pra një mënyrë e përfaqësimit të PBB-së nga e cila merret një pamje e zhvendosur nëse nuk përmenden mënyra të tjera të përfaqësimit të PBB-së.

Një postim në rrjetin social Facebook ndan një deklaratë të presidentit rus Vladimir Putin, në të cilën ai pretendon se Rusia është ekonomia më e fortë në Evropë. Në të njëjtën kohë, njoftimi pretendon se Gjermania dhe vendet e tjera janë në kaos, dhe Rusia është vendi më i fortë ekonomikisht. Ky postim i mungon konteksti, nuk paraqet pasqyrën reale të ekonomive, por manipulon parametrat që përcaktojnë fuqinë ekonomike të një vendi të caktuar.

PO, PO!

RUSIA ËSHTË BËRË VENDI EKONOMIK MË I FORTË NË EVROPË

Lufta me Ukrainën dhe sanksionet që BE-ja vendosi kundër Rusisë, ndikuan ekonomikisht edhe te vetë anëtarët e BE-së. Sepse Gjermania dhe vendet e tjera janë rrëmujë. Gjermania nuk është më fuqia më e fortë ekonomike. Rusia tani është shteti ekonomikisht më i fuqishëm në Evropë.

Pak ditë më parë, presidenti rus Putin bëri një deklaratë në të cilën tha se Rusia e kaloi Gjermaninë dhe u bë ekonomia e pestë në botë dhe e para në Evropë. Kjo u raportua nga disa media dhe u shpërnda në rrjetet sociale, pa shpjeguar kontekstin e plotë. Në deklaratën e tij, Putin flet vetëm për një nga parametrat ekonomikë të Rusisë, që është barazia e fuqisë blerëse.

Pariteti i fuqisë blerëse (PPP) është një metrikë e njohur e analizës makroekonomike që përdoret për të krahasuar produktivitetin ekonomik dhe standardet e jetesës midis vendeve. PPP përfshin një teori ekonomike që krahason monedhat e vendeve të ndryshme përmes një qasjeje të “shportës së mallrave”. Kjo do të thotë, PPP është kursi i këmbimit me të cilin monedha e një vendi do të konvertohej në një tjetër për të blerë të njëjtat sasi të një grupi të madh produktesh.

Llogaritjet që po komenton Putin janë sipas PPP (Pariteti i Fuqisë Blerëse), jo sipas shumës ose BPV-së (Produktit të Brendshëm Bruto).

Prandaj, sipas këtyre përllogaritjeve, edhe Kina është përpara SHBA-së, megjithëse SHBA-ja ka një BPV-së më të lartë në para, por duke qenë se çmimet në SHBA janë mesatarisht më të larta, BPV-ja e Kinës mund të blejë më shumë produkte dhe shërbime.

Nga deklarata origjinale e Putinit, e publikuar nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS, nuk mund të shihet se si dhe në bazë të cilave të dhëna ka ardhur në këtë përfundim dhe as për cilën periudhë kohore i referohen. Asnjë organizatë financiare nuk citohet dhe as nuk ofron shifra që mund të analizohen. Ai thotë vetëm se të dhënat i referohen raportit të BPV-së me paritetin e fuqisë blerëse.

Por të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) nuk konfirmojnë atë që po thotë Putin. Përkatësisht, FMN-ja mat produktin e brendshëm bruto në bazë të barazisë së fuqisë blerëse dhe sipas të dhënave të saj për vitin 2023, Rusia nuk është para Gjermanisë dhe nuk është ekonomia më e fortë në Evropë.

Gjegjësisht, sipas FMN-së, në vitin 2023 Rusia kishte 5.05 miliardë dollarë ndërkombëtar, Gjermania 5.53 miliardë, Japonia 6.49, India 13.11, Shtetet e Bashkuara 26.94, Kina 32.89. (Shënim: monedha “dollarë ndërkombëtarë” nuk ekziston, por është një njësi matëse e krijuar nga FMN, në të cilën llogaritet dhe përdoret barazia e fuqisë blerëse për të bërë krahasime midis vendeve të ndryshme.)

Më afër asaj që thotë Putini janë të dhënat e Bankës Botërore, por për vitin 2022. Sipas këtyre të dhënave, me të vërtetë Rusia është një vend mbi Gjermaninë me një diferencë të vogël. Përkatësisht, për vitin 2022, Banka Botërore ka matur se Rusia kishte 5,326 miliardë dollarë, ndërsa Gjermania 5,309 miliardë dollarë.

Ajo që është e rëndësishme për t’u vënë në dukje dhe ajo që e bën manipuluese deklaratën e Putinit, dhe rrjedhimisht edhe njoftimin që po shqyrtojmë, është mungesa e kontekstit, pasi forca e një ekonomie nuk matet vetëm me PPP (Pariteti i Fuqisë Blerëse). Kur themi barazinë e fuqisë blerëse, marrim parasysh se sa produkte dhe shërbime mund të merren për paratë që qarkullojnë në një vend. Kur të gjithë udhëtojmë jashtë vendit, shohim se çmimet në vendet e tjera mund të jenë të ndryshme, herë më të ulëta, herë më të larta. Dhe përllogaritja e BPV-së sipas barazisë së fuqisë blerëse merr parasysh këto diferenca çmimesh nga vendi në vend. Por kjo nuk vlen për të gjitha çmimet. Ka produkte çmimet e të cilave janë shumë të ngjashme në nivel global. I tillë është rasti me makinat, me kompjuterët, celularët, mallrat në bursë (metalet, vaji dhe derivatet e naftës, produktet ushqimore që tregtohen në bursë si gruri, misri, elbi, sojë, orizi etj.). Për më tepër, nëse BPV-ja e një vendi është më e ulët, kjo nuk do të thotë se të gjitha produktet dhe shërbimet do të kenë çmime më të ulëta ose çmime aksionesh. Në vendet më të varfra ka edhe produkte dhe shërbime të tilla, të cilat janë më të shtrenjta se të njëjtat në vendet e zhvilluara, sepse ndoshta kërkesa për to është më e ulët.

Ky është vetëm një tregues, pra një mënyrë e përfaqësimit të BPV-së nga e cila përftohet një pamje disi e shtrembëruar, nëse nuk përmenden mënyrat e tjera të përfaqësimit të BPV-së. Për shembull, përfaqësimi i PPV-së në total është shumë më i zakonshëm dhe shumë më i përdorur. Sipas tij, Rusia nuk është aspak ekonomia më e fortë në botë dhe as nuk është para Gjermanisë. Gjithashtu, një mënyrë e zakonshme e përfaqësimit të BPV-së është sasia e saj për frymë.

BPV, ose bruto prodhimi vendor, është një vlerësim i vlerës totale të mallrave dhe shërbimeve të gatshme të prodhuara brenda kufijve të një vendi gjatë një periudhe të caktuar, zakonisht një vit. BPV përdoret gjerësisht për të vlerësuar madhësinë e ekonomisë së një vendi dhe ndikimin e saj në ekonominë globale.

Të dhënat e Bankës Botërore për vitin 2022, sipas BPV-së, konfirmojnë se vendi i parë në botë është SHBA me 25463 miliardë (mijë miliardë) dollarë si BPV, pastaj Kina me 17963 miliardë dollarë në vendin e dytë, në vendin e tretë është Japonia. me 4231 miliardë dollarë, më pas Gjermania si ekonomia më e fortë në Evropë në vendin e katërt me 4072 miliardë dollarë, në vendin e pestë është India me 3,385 miliardë dollarë. Ajo pasohet nga Britania e Madhe (3071 trilion dollarë) dhe Franca (2783 trilionë dollarë) në vendin e gjashtë dhe të shtatë. Vetëm pas tyre, Rusia vjen në vendin e tetë me 2240 trilion dollarë.

Sipas këtyre të dhënave, Gjermania është ekonomia më e fortë në Evropë, e ndjekur nga Britania e Madhe dhe Franca para Rusisë.

Për më tepër, një nga mënyrat më të zakonshme për të treguar fuqinë e një ekonomie është BPV për frymë. BPV për frymë është nominale e pjestuar me numrin e njerëzve në një vend. BPV për frymë mat se sa prodhon ekonomia e një vendi për person dhe jo në total. Kjo gjithashtu mund të veprojë si një masë shumë e përafërt e të ardhurave ose standardit të jetesës për individët që jetojnë në një vend.

Dhe nëse shikoni të dhënat e FMN-së për produktin e brendshëm bruto për frymë, Rusia është larg pesë vendeve me BPV-në më të lartë ose më të fortë në Evropë. Sipas tyre, Kina ka një BPV prej 12,541 dollarë për frymë, Japonia ka 33,950 dollarë për frymë, Shtetet e Bashkuara kanë 80,412 dollarë për frymë, India vetëm 2,612 dollarë, ndërsa Gjermania 52,823 dollarë për frymë. Dhe, ndryshe nga Gjermania, Rusia ka vetëm 13,006 dollarë për frymë. Llogaritja është në dollarë sipas kursit aktual të valutave kombëtare dhe sipas çmimeve aktuale. (Për ilustrim, Maqedonia e Veriut ka 7,672 dollarë për banor), dhe këto të dhëna të FMN-së janë më të fundit në dispozicion dhe janë në tetor 2023. Sa herë që shihni të dhëna në media se sa është BPV-ja e saj për frymë, bëhet fjalë për këto të dhëna.

Ekonomitë e Gjermanisë dhe Rusisë nuk janë aspak të njëjta, dhe është edhe më pak e vërtetë që Rusia kryeson fushën ekonomike. Të dhënat krahasuese të Bankës Botërore për dy vendet tregojnë se Gjermania është një ekonomi shumë më e fortë se Rusia dhe kjo sipas disa parametrave.

Mediat perëndimore dhe revistat më të mëdha ekonomike dhe financiare nuk e kanë raportuar këtë deklaratë të Putinit për të mos përhapur manipulimet e tij të qëllimshme. Media britanike Daily Express raporton deklaratën e Putinit nën titullin “Putini i mashtruar pretendon se Rusia është ekonomia më e madhe e Evropës pavarësisht sanksioneve masive”.

Sipas të gjitha të dhënave dhe parametrave ekonomikë, konkludojmë se Putini dhe më pas përdoruesit e mediave dhe rrjeteve sociale që ndanë deklaratën e tij, po manipulojnë publikun.

Në mungesë të gjithë kontekstit, është nxjerrë përfundimi se Rusia është ekonomia më e fortë në Evropë dhe ekonomia e pestë më e fortë në botë, gjë që nuk është e vërtetë. Nëse nuk paraqiten të gjithë parametrat dhe mënyrat e llogaritjes së BPV-së, fitohet një pamje e zhvendosur.

Në këtë rast, kur bëhet fjalë për statistikat, bëhet i ashtuquajturi manipulim “pick and choose” . Është marrë vetëm një tregues, i cili tregon një pamje të zhvendosur, të tjerët janë të fshehura, të cilat nëse do të shfaqeshin do të jepnin një pamje më të plotë dhe objektive. Kjo, siç tregohet, është jashtëzakonisht manipuluese dhe për këtë arsye gjykojmë se këtij postimi i mungon konteksti.

 

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.