Kategori...

Oliver Andonov

Anëtarët e KSHZ-së nuk kanë zëvendës

Duke folur për mundësinë që LSDM t'i tërheq anëtarët e saj nga KSHZ dhe në një situatë të tillë si do të funksiononte Komisioni, profesor Oliver Andonov deklaroi:  Në këtë rast KSHZ mund të funksionoj normal dhe të marr vendime, ndërsa…