Kundërspin: Qytetarët nuk presin antikorrupsion në kurriz të të drejtave të njeriut

Shtrembërimi i së vërtetës është se Viktorija Avramovska Madiq nuk ofron asnjë argument se pikërisht me këto ndryshime lufta kundër korrupsionit do të jetë më e shpejtë dhe më e suksesshme, si dhe që pas kësaj qëndronin qytetarët sepse e presin nga Qeveria, aq më tepër që vetë ligji i propozuar u tërhoq nga Kuvendi dhe u kthye në Ministrinë e Drejtësisë për rishikim, sepse ekspertë seriozë e kundërshtuan si ligj që ka problem me Kushtetutën dhe të drejtat elementare të qytetarëve.

 

Shkruan: Teofil Blazhevski

 

Zëvendësministrja e Drejtësisë në Qeverinë e RMV-së, Viktorija Avramovska Madiq, në një intervistë iu referua ndryshimeve të propozuara në Ligjin për Masat Kufizuese, në të cilat mund të zbulohet një spin:

Spin: Ky ligj për masat kufizuese do të ndihmojë që procesi të zhvillohet sa më shpejt, sepse qytetarët këtë e presin nga ne gjatë gjithë kohës. As Qeveria dhe askush tjetër përveç qytetarëve nuk thonë se është thyer besimi në gjyqësor dhe se nuk ka luftë kundër korrupsionit.

Në vendin tonë nuk ishte rregulluar dhe proceduar në një ligj të caktuar. SHBA, si partner strategjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në atë moment vendos persona fizikë ose juridikë në atë listë me procedurën e tyre në vendin e tyre me një sasi të mjaftueshme të provave dhe kur të gjendej ajo listë në vendin tonë, ne duhej të gjenim një mënyrë të përshtatshme që shteti të vepronte dhe si të luftohej kundër atyre subjekteve specifike për të vazhduar sa më shpejt luftën kundër korrupsionit.

[Burimi: SP – Viktorija Avramovska Madiq, data: 02.06.2024]

 

 

Kundërspin: Zëvendësministrja e Drejtësisë Viktorija Avramovska Madiq në një intervistë për Sloboden Peçat (pas 3 minutave të videos) pohon se de fakto janë qytetarët që fshihen pas ndryshimeve në Ligjin për Masat Kufizuese, sepse me ndihmën e këtij ligji lufta kundër korrupsioni do të jetë më i shpejtë, d.m.th. “le të zhvillohet procesi” – një qëndrim dhe një tezë që përmban një spin.

Përkatësisht, shtrembërimi i së vërtetës është se Avramovska Madiq nuk ofron asnjë argument se pikërisht me këto ndryshime lufta kundër korrupsionit do të jetë më e shpejtë dhe më e suksesshme dhe se pas kësaj kanë qëndruar qytetarët sepse e presin nga pushteti. Aq më tepër që vetë projektligji u tërhoq nga Kuvendi dhe u kthye në Ministrinë e Drejtësisë për rishikim, sepse ekspertë seriozë e kontestuan si ligj që do të kishte problem me Kushtetutën dhe të drejtat elementare të qytetarëve.

 

Ligji i ndryshuar është konfirmuar sërish nga Qeveria të martën dhe është rikthyer sërish në Kuvend, me kreun e MPJ-së Bujar Osmani duke u përpjekur të sqarojë thelbin: 

Pas marrjes së informacionit se ka një akt ligjor nga SHBA, Mbretëria e Bashkuar, BE, propozuesi, pra Ministria e Punëve të Jashtme, Prokuroria Publike dhe agjencitë e tjera për sigurinë kombëtare dhe hetimet financiare kanë mundësinë t’i propozojnë Qeverisë miratimin e masave kufizuese. Pas zbatimit të masave kufizuese, Qeveria fillon referimin e detyrueshëm në Prokurorinë Publike, gjegjësisht obligon propozuesin që të mbledhë të gjitha informacionet dhe faktet që mund të sigurojë dhe t’ia dorëzojë Prokurorisë Publike, e cila është e detyruar që menjëherë të hapë procedurë në përputhje me Ligjin për Procedurën Penale…

Sipas këtij ligji, Prokuroria Publike është e detyruar të kërkojë menjëherë masa kufizuese nga Gjykata:

Gjykata mund të marrë një vendim të tillë me kërkesë të Prokurorisë Publike nëse për këtë janë plotësuar kushtet, gjegjësisht është ngritur aktakuzë, aktakuza është pranuar dhe me kërkesën e prokurorit publik t’i aktivizojë këto dy mekanizma. Gjykata mund të japë ose jo një masë të përkohshme deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë. Njëra është ndalimi i kandidimit dhe mbajtjes së një posti publik dhe së dyti, nëse bëhet fjalë për persona juridikë, ndalohet edhe pjesëmarrja në procedura që kanë të bëjnë me paranë publike, si prokurimet publike, koncesionet, partneriteti publiko-privat dhe të gjitha aspektet në të cilat janë të përfshira fondet publike tha Osmani, raporton 360 Gradë. 

Mirëpo, për të gjitha problemet apo dilemat që paraqet ky propozim për ndryshime në Ligjin për Masat Kufizuese, shihet nga rubrika e profesorit nga Departamenti i të Drejtës Penale në Fakultetin Juridik të UKIM, Gordan Kalajjiev, me titull Ditët e zeza për rendin kushtetues – një analizë e ndryshimeve të propozuara në ligjin e kufizimeve, i cili edhe pse është publikuar para ndryshimeve në propozim, përmban shumë pika thelbësore:

Vënia e Qeverisë në krye të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar jo vetëm që cenon Kushtetutën dhe të drejtën ndërkombëtare duke qenë në kundërshtim me parimin e ndarjes së pushteteve dhe shtetit të së drejtës, por është në kundërshtim me të gjitha njohuritë për korrupsionin sepse korrupsioni politik Elita e pushtetit ekzekutiv është, si rregull, motori i korrupsionit dhe në fakt, për nga natyra e gjërave, është në pozitën më të favorshme për të keqpërdorur pushtetin e përqendruar në të – vlerëson Kalajjiev në rubrikën Trilling. 

Duke pasur parasysh faktin se dilema të tilla ekzistojnë, si dhe dilema për sa i përket të drejtës për disponim paqësor të pronës sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokollit 1 (shih pikën 9 në kolonën e Kalajjiev), nuk ka garanci që lufta kundër korrupsioni do të bëhet më efikas dhe më i shpejtë, se përsëri të paktën do të thotë se qytetarët do të kishin marrë atë që prisnin nga Qeveria, trajtimin e suksesshëm të korrupsionit. Përkundrazi, ka dyshime të arsyeshme se mund të ketë keqpërdorime të reja nga ana e Qeverisë, agjencive të ndryshme dhe institucioneve të tjera që do të autorizohen të zbatojnë ndryshimet e reja në ligj bazuar në të ashtuquajturat “listat e zeza”.

Përshtypja është se ky koalicion Qeverisës dëshiron të tregojë se është i gatshëm ta luftojë korrupsionin me më shumë zell në fund të mandatit të tij. Këtë përshtypje, siç raporton Radio Evropa e Lirë, së fundi e ka konfirmuar edhe profesori i së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, me përvojë të gjerë policore, Qebir Avziu: 

E shoh miratimin e ligjit si një lloj politizimi nga qeveria ndaj faktorit ndërkombëtar, në këtë rast Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Nuk njoh asnjë vend tjetër në botë që të funksionojë në bazë të listës së zezë (amerikane), vlerëson Avziu. 

Në fakt, publiku nuk mund të shohë nëse është hequr dilema kyçe e ngritur nga Ministria e Drejtësisë në vërejtjet e saj gjatë leximit të parë të këtij ligji në Qeveri, përkatësisht se një ligj i tillë nuk lidhet dhe nuk është krijuar për të luftuar korrupsionin:

Thelbi i ligjit për masat kufizuese është të mundësojë një luftë efektive dhe efikase kundër terrorizmit dhe financimit të terrorizmit. Zanafilla e këtij ligji është Rezoluta 1267 e OKB-së për situatën në atë kohë në Afganistan. Në përputhje me standardet e përcaktuara ndërkombëtare, qëllimi i këtij ligji është ruajtja e sigurisë, paqes, demokracisë, shtetit të së drejtës dhe respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut dhe jo lufta kundër korrupsionit dhe krimit, siç propozohet në ndryshimet e përfshira në propozim-ligji, tregon MKD.mk. 

Nuk është më e qarta se çfarë ndodhi ndërkohë për të hequr këtë opinion dhe këto dilema pikërisht në seancën e djeshme ku dolën në pah pasojat e konfliktit të brendshëm në Aleancën për Shqiptarët, por fakti që Ministria e Drejtësisë propozoi ligjin. Nuk duhen anashkaluar së pari ndryshimet, por edhe Komisioni i Venecias i shqyrtoi ato.

Përveç këtyre dilemave të numëruara që nxjerrin në pah spinin që po shqyrtojmë, qëndrimi i Avramovska Madiqit është edhe kontrovers, por edhe jo konsistent, sepse vetëm 4-5 muaj më parë ai mbrojti ndryshimet në Kodin Penal, të cilat ndërhynin në veprën e Shpërdorimit të detyrës dhe autoritetit zyrtar, si një lloj mase efektive pikërisht për luftën kundër korrupsionit, i cili përfundoi shumë hetime dhe procese gjyqësore në bazë të parashkrimit, përfshirë rastin kyç nga ish-SJO Target-Tvrdina.

Madiq më pas pretendoi se këto ishin ndryshime të bazuara në shembuj evropianë të legjislacionit që do të arrinin një rrjedhë më të shpejtë të proceseve gjyqësore. Pasojat e këtyre ndryshimeve dhe sot e kësaj dite të “pashpjegueshme” janë ndikimi në rreth 200 ish-funksionarë dhe aktualë apo personazhe publikë që u mbuluan në procedime në bazë të neneve të fshira nga ish GJK, si dhe dëmet që do të duhet të paguajë shteti janë në miliona euro.

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.