Kundërspin: Arsyetimi i Odës se nuk kishte mjekë për mbikëqyrje të jashtëzakonshme është në këmbë të lëkundura

Oda e Mjekëve sqaron se gjatë pandemisë nuk kishte mjekë për të formuar komision/komitete për mbikëqyrje të jashtëzakonshme profesionale dhe njëkohësisht pranon se ka mekanizma dhe modele të tjera, si “çështjet e pazgjidhura ligjërisht për formimin e komisioneve”, të cilat janë ende në kërkim, kështu që, de facto, Oda pranon se në lidhje me pandeminë janë shumë të vonuar në reagimet e tyre. Në fakt, ky është spini i njoftimit, sepse nëse pranohet një arsyetim i tillë, mbikëqyrjet e jashtëzakonshme të ekspertëve mund të mos ketë me vite.

 

Shkruan: Теоfill Bllazhevski

 

Oda e Mjekëve (OM) informon se që nga fillimi i pandemisë, tek ata janë dorëzuar një numër i madh i kërkesave për kontroll të jashtëzakonshëm profesional:

Spin:Në këto kërkesa nuk mund të përgjigjemi me dinamikën e pritshme, sepse komisionet që duhet të bëjnë mbikëqyrjen po punësojnë mjekë të punësuar në objektet shëndetësore të cilët janë punësuar dhe punojnë me intensitet më të madh në vendet e punës për shkak të rritjes së numrit të pacientëve. Për çdo aplikim formohet një komision i posaçëm, i cili përbëhet nga tre anëtarë dhe përzgjedhja e specialiteteve të mjekëve që janë anëtarë të tij bëhet në bazë të rastit në fjalë…

Lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes profesionale në kushtet e pandemisë, Ministrisë së Shëndetësisë i është dorëzuar informacion me shkrim, me të cilin jemi në komunikim me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje që do ta bëjë punën e komisioneve më të shpejtë dhe më efikase. .. Në atë drejtim po punohet në mënyrë aktive në përmirësimin e mekanizmit ekzistues dhe rregullimin ligjor të procedurës për formimin e komisioneve, me qëllim që procedura të zhvillohet në mënyrë më efikase”.

[ Burimi: META.mk/ OM – komunikatë – data: 25.07.2022]

 

 

Kundërspin: Oda e Mjekëve (OM) ka lëshuar një deklaratë për arsyen se pse është vonuar me muaj me realizimin e ndonjë kontrolli të jashtëzakonshme mjekësor të dorëzuar tek ata, në të cilën vërehet spin.

Oda në komunikatë, e cila nuk gjendet në ueb faqen e tyre dhe e cila i është drejtuar MIA-s apo mediave drejtpërdrejt, fillimisht sqaron se gjatë pandemisë së Covid-19, e cila ende po vazhdon, janë përballur me një numër të shtuar të kërkesave për mbikëqyrje të jashtëzakonshme profesionale. Më pas jep shpjegim përse vonohen (disa muaj) inspektime të tilla, thelbi i së cilës është se mjekët që është dashur të kryejnë kontrolle të tilla janë të punësuar rregullisht në objektet e tyre shëndetësore (SHP apo SHP, çfarëdo qoftë) dhe se ata janë të zënë me trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirus, të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor. Në një moment, kjo deklaratë sqaruese mund të duket e pranueshme dhe e vërtetë, por më tej në deklaratë thuhet se po kërkohen mekanizma për tejkalimin e problemit.

Në lidhje me kryerjen e mbikëqyrjeve profesionale në kushte të pandemisë, është dorëzuar informacion me shkrim te Ministria e Shëndetësisë (MSH) me të cilët jemi në komunikim me qëllim të gjetjes së zgjidhjes që do ta bënte punën e komisioneve më të shpejtë dhe më efikase… Në këtë drejtim, punojmë në mënyrë aktive për përmirësimin e mekanizmit ekzistues…

Nuk thuhet se sa kohë OM kërkon mekanizëm, që është informacion kyç për publikun për të kuptuar nëse kërkesa është aktive dhe e sinqertë apo nëse është e nxitur nga presioni që e përjetojnë autoritetet shëndetësore, madje edhe OM si një prej partnerëve më të rëndësishëm të tyre, pas filmit dokumentar të IRL “Gjaku i papastër”.

Nëse shpjegohet në pjesë përbërëse, bëhet e qartë se ka palogjikë në komunikatë. Së pari, OM është/ishte e vetëdijshme se ka një lloj problemi apo se diku në shëndetësi ka “zjarr”, me faktin se kanë filluar të marrin numër në rritje të kërkesave. Dhe kjo është e kuptueshme, sepse në dy vite e disa muaj pandemie, numri i të vdekurve zyrtarisht si pasojë e Covid 19 është afër 10 mijë qytetarë (këtu nuk numërojmë ata që sistemi nuk i ka marrë apo njohur dhe llogaritet sipas modeleve matematikore pas krahasimit të numrit të lindjeve të vdekura dhe të gjalla, si dhe atyre nga FSSHM, prej ku thonë se kanë vdekur mbi 16 mijë persona). Së dyti, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim sepse sipas tyre prioritet ka qenë trajtimi, dhe modeli i angazhimit të mjekëve për mbikëqyrje nuk është profesional por vullnetar (siç është sqaruar dy-tri herë edhe nga OM edhe nga IRL edhe nga MH). Por në atë rast, sigurisht që ka model tjetër që mund të jetë më efikas, sepse OM, e themeluar në vitin 1992, nuk është vetëm institucion që kujdeset për interesat e mjekëve, por edhe të qytetarëve që janë pacientë dhe në të njëjtën kohë, siç thotë kryetari i saj, OM është partner aktiv dhe i besueshëm i Ministrisë së Shëndetësisë si në kontrollin e funksionimit të sistemit shëndetësor dhe objekteve shëndetësore ashtu edhe në njohuritë profesionale të mjekëve (nëpërmjet sistemit të dhënies, kontrollit dhe heqjes së licencave ).

Por fakti që vetëm tani OM njofton se po “përmirësojnë mekanizmin ekzistues” (kërkojnë mekanizëm dhe model tjetër) dhe kërkojnë “një rregullim ligjor të procedurës së formimit të komisioneve, me qëllim që procedura të zhvillohet në mënyrë më efikase”, tregon se OM është vonuar dhe nuk e ka përfunduar detyrimin e përcaktuar në statutin e tyre (shih nenet 7 dhe 8 të Statutit).

 

OM në përgjithësi është vonuar me reagimet gjatë pandemisë

Në fakt, ajo që OM reagoi shumë vonë publikisht në lidhje me kërkesën drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë për protokollet kombëtare për trajtimin e Covid-19 dhe masat e reja anticovid (madje në gusht 2021), fakti që vetëm në gusht, në të njëjtin njoftim, paralajmëroi për shfaqjen e pseudo-ilaçit në trajtimin e Covid 19, faktin se asnjëherë nuk iu përgjigj indikacioneve të vazhdueshme nga ekspertë të njohur si profesori Dr. Danilovski, se hapja e klinikave për Covid mund të ketë një rëndësi të madhe në uljen e presionit ndaj ISHP-së, institucionet dytësore dhe terciare të së cilës (spitalet dhe klinikat) ishin të angazhuara ekskluzivisht me pacientë me Covid për shumë muaj, kështu që sëmundjet e tjera u neglizhuan, përveç asaj që janë deklaruar publikisht, për dy muaj nuk kanë bërë presion serioz për hapjen e ambulancave post-kovd dhe së fundi, fakti që Oda nuk ka reaguar as një herë për profiterët gjatë COVID-it, e cila u “ndihmua” nga qytetarët për të paktën 18 milionë euro për vitin 2020 dhe 2021, vetëm për analiza, siç pretendon me modesti ESHR (shih f. 40 të Raportit)… e gjithë kjo tregon se OM në pandemi, të paktën, është shumë vonë në përmbushjen e përgjegjësve të saj që i ka vendosur vetë në Statut.

Në fakt, për mbikëqyrjen e jashtëzakonshme profesionale, për të cilën kanë marrë kërkesë përmes Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar vitin e kaluar në muajt tetor-nëntor, nëse vërtet nuk do të kishin mjekë për të formuar komision, thjesht mund të kishin lëshuar në këto muaj të paktën një deklaratë se hemofiltrimi, si metodë eksperte që përdoret nga klinika “Zhan Mitrev”, nuk ka asnjë konfirmim shkencor se është i suksesshëm në trajtimin e pacientëve me Covid.

Kështu edhe pa mbikëqyrje, ata do të kishin përfunduar punën e tyre dhe qëllimin për të cilin ekzistojnë, për të cilin janë të obliguar me Statutin dhe Kodin e Deontologjisë Mjekësore dhe Ligjin për sigurimet shëndetësore në lidhje me “reklamat mashtruese” për shërbimet shëndetësore (neni 277). Pra, arsyetimi pse vonohen është spin në vete, sepse e vërteta është se vonesa është neglizhencë e zakonshme e këtij problemi nga OM, dhe sigurisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe autoriteti ekzekutiv në tërësi. Sepse nëse një arsyetim i tillë pranohet, mbikëqyrjet e jashtëzakonshme të ekspertëve mund të mos ekzistojnë me vite ose mund të ndodhin kur, në fakt, do të jenë të kota.

 

 

 

 

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.