Korrigjime dhe sqarime

Të gjithë kërkesat për korrigjime dhe sqarime mund të dërgohen në afat prej 30 ditësh me sqarimin për materialin për të cilin kërkohet korrigjimi nëpërmjet këtij formulari.

Këtu mund të dorëzohen vërejtje për përmirësim për të pavërteta, gabime ose paqartësi eventuale për të cilat vlerësohet se duhet të korrigjohen. Personat përgjegjës në secilin botim do t`i trajtojnë vërjetjet dhe në afat prej 2 ditësh do të dorëzojnë përgjigje adekuate.

Informacioni për çdo korrigjim ose plotësim, i krijuar në bazë të kërkesës nga ndonjë anëtar i publikut, do të theksohet qartë në fillim të çdo shkrimi për të cilin bëhet fjalë. Personat të cilat janë të prekur personalisht dhe duan të marrim përgjigje të drejtpërdrejtë në postën e tyre elektronike, luten që ta theksojnë këtë në mesazhin e tyre me të cilin kërkohet korrigjim ose sqarim.

Sqarim: Ky udhëzim për korrigjime dhe sqarime bazohet në dokumentin me titullin Politika për korrigjime dhe sqarime të Fondacionit Metamorfozis e cila vlen për të gjithë publikimet ( siç është edhe Vërtetmatesi).