VMRO-DPMNE: Shtëpi e përbashkët për jetesë të pavarur

Hapje të shtëpisë së përbashkët për jetesë të përbashkët për fëmijët me nevoja të posaçme në komunën e Berovës, të cilat do të jenë të deinstitucionalizara nga institucionet për përkujdesje sociale, Shtëpi për fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindërore “11 Oktomvri” – Shkup enti për mbrojtje dhe rehabilitim “Banja Bansko”– Strumicë

Arsyetim:

Pjesë nga Raporti për masat e mara nga plani nacional për të drejtat e fëmijëve në Republikën e Maqedonisë 2006-2015, në periudhën 2006-2007:

Ministria për punë dhe politikë sociale financon 18 qendra ditore për fëmijë me nevoja të posacme në zhvillimin intelektual dhe me pengesa te kombinuara, gjithashtu për herë të parë përgatiti edhe një shtëpi të përbashkët të vogël për jetesë të pavarur për fëmijët me pengesa në zhvillim dhe të cilët do të deinstitucionalzohen nga institucionet për përkujdesje sociale  Shtëpi për fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindërore “11 Oktomvri” – Shkup si dhe Enti për mbrojtje dhe rehabilitim “Banja Bansko” – Strumicë, e njëjta ndodhet në komunën e Berovës.

Linqet:

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.