VMRO-DPMNE: Projekt videombikqyrje të objekteve të MPB

Me projektin videomikqyrje të objekteve të MPB do të mundësohet ritje të standardeve për siguri të objekteve si dhe vëzhgim të punës së zyrtarëve policor me mundësi përcjelljeје të raportit me largpërçues në lokacionin qendor në MPB,me çka do të mund tëarihet ritje e kontrollës në punë. Në fazn e parë do të mbulohen kalimet kufitare dhe të gjithë sektorët e punëve të brendshme,kurse pastaj edhe rrugët magjistrale dhe regjionale në trafiqe frekunete në qendrat e mëdha urbane.Afati: shtator 2009;

Arsyetimi:

Nën videomikqyrje janë vënë kalimet kufitare (http://customs.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=298&mid=1433&tabId=336&tabindex=25); kamera janë vënë në trafiqe frekuente (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=8710954352&id=12&setIzdanie=22053), mirëpo nuk ka informata për vendosje të videombikqyrjeve në rrugët magjistarle dhe regjionale.

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.