VMRO-DPMNE: Е-tatime për të gjithë

Drejtoria për të hyra publike do të mundësojë zgjerim të kapacitetit të portalit ekzistues për shërbime të e-tatimeve, me qëllim që obliguesit e vegjël dhe të mesëm tatimorë të munden t’i dorëzojnë fletëparaqitjet tatimore, vërtetimet për tatimin e paguar dhe dokumente të tjera në mënyrë elektronike. Internet portali ekzistues elektronik, shërbime e-tatimore, është në dispozicion për 174 obligues të mëdhenj tatimorë. Funksionimi i e-portalit do t’i eliminojë vizitat në Drejtorinë për të hyra publike nga ana e të obliguarve tatimorë gjatë pagesës së tatimit në fitim, TVSH-së dhe të tatimit të të ardhurave personale. Afati: dhjetor 2008. Prej janrit 2012, të gjitha fletëparaqitjet tatimore do të procesohen në mënyrë elektronike.

Arsyetim:

DHP organizon trajnime për të gjithë të obliguarit tatimorë se si ta shfrytëzojnë këtë shërbim.

Linke:

  • USAID eGov Project. (2009). e-Tax System. [Qasur më: 25.05.2011.]

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.